Private oplossingen voor de AOV
Een van de mogelijkheden waarmee zzp’ers hun arbeidsongeschiktheid kunnen regelen, is een traditionele verzekering. Hiervoor bestaan diverse verzekeraars en pakketten. De kunstenbond heeft bij Centraal Beheer afspraken gemaakt voor een AOV. Meer informatie daarover lees je hier.

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt rekening gehouden met de dekkingsvariant (ongevallen, lichamelijke of psychische klachten), het verzekerde bedrag, wanneer je door de verzekeraar beschouwd wordt als arbeidsongeschikt, de uitkeringsdrempel en de wachttijd.

Publieke voorzieningen voor je AOV

Naast particuliere verzekeringen en broodfondsen zijn er ook publieke voorzieningen om arbeidsongeschiktheid op te vangen. Zo kan een vrijwillige verzekering bij het UWV worden aangevraagd, door ex-werknemers die hun eigen bedrijf starten of in het buitenland gaat werken. Deze WW-verzekering moet bijna altijd gecombineerd worden met een vrijwillige ziektewetverzekering.

Als zelfstandige bepaal je hierbij zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Het maximumbedrag is het bedrag dat je gemiddeld per dag verdient. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het maximumdagloon. Als zelfstandige kun je de werknemersverzekeringen WIA, WW en ZW vrijwillig voortzetten, voor de vrijwillige voortzetting Ziektewet en de vrijwillige voortzetting WIA.  De aanvraag hiervoor moet binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering in loondienst ingediend worden bij het UWV. Je leest er hier meer over.

Voor artiesten en acteurs bestaat een bijzondere regeling wanneer het gaat over arbeidsongeschiktheid: de Artiestenregeling. Artiesten kunnen worden verloond waardoor een fictief dienstverband ontstaat (payrolling). Van de afgesproken gage of honorarium worden, net als bij werknemers, premies en belasting ingehouden en de acteur of artiest is dan net als een werknemer verzekerd. Lees hier meer over de artiestenregeling.

De verschillende andere verzekeringen

Pensioen
Een spaarpot voor pensioen of een gecombineerde pensioen-/arbeidsongeschiktheidsregeling kan fungeren als pensioen en biedt de vrijheid om, indien nodig, als AOV te fungeren. Hiermee kan bij arbeidsongeschiktheid pensioengeld opgenomen worden. Bij de verschillende aanbieders kun je zelf bepalen hoeveel en wanneer je bijstort. Hiermee wordt ook kapitaal opgebouwd, dat later is op te nemen als uitkering bij pensioen. Een lijfrente dus, die bepaalde fiscale voordelen oplevert.

https://brightpensioen.nl/aov-en-pensioen-oplossing-in-een/

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering kan deel uitmaken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is belangrijk voor specifieke beroepsrisico’s, waarbij het belangrijk is dat er ook (of niet alleen) uitgekeerd wordt bij letsel door ongevallen.

Vangnetverzekering
Startende ondernemers die op basis van hun gezondheid geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen krijgen, kunnen aanspraak maken op een vangnetverzekering. Hiervoor geldt een vastgesteld totaalpakket aan voorwaarden, acceptatierichtlijnen en prijzen.

De mogelijkheden om zelf je AOV te regelen

Een alternatief voor een kortetermijnoplossing in de eerste twee jaar, is een collectieve oplossing. Voor veel zelfstandigen lijkt dit een aantrekkelijke vorm van verzekeren, vanwege de relatief lage kosten in vergelijking met reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze vorm van verzekeren kan in de eerste twee jaar van het verzuim een oplossing zijn, maar bij arbeidsongeschiktheid voor langere termijn niet.

Deelname broodfonds of vergelijkbaar fonds

Het ‘broodfonds’ is een door en voor ondernemers ontwikkelde collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. De bekendste is Het Broodfonds, dat begeleiding biedt bij het oprichten van individuele groepen. Deze groepen bestaan uit minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers die elkaar kennen, vertrouwen en steunen bij ziekte.

Hiervoor wordt elke maand een vast bedrag opzijgezet dat bij het inkomen past. Wie een hogere schenking wil, legt ook meer in. Wie langdurig ziek is, ontvangt schenkingen om van te leven. De maximumduur is twee jaar. In de meeste gevallen zijn ondernemers binnen deze tijd alweer aan het werk. De eerste maand is het eigen risico.

Alternatieve ‘broodfondsen’

Niet elke ondernemer heeft de mogelijkheid om meteen in een netwerk te komen met twintig andere ondernemers. Daarom zijn er ook alternatieve broodfondsen. Een partij als CommonEasy geeft de mogelijkheid zelf de dekkingsgraad vast te stellen. Bijvoorbeeld na hoeveel dagen verzuim en tot hoe lang je een uitkering wilt krijgen. De prijs die je betaalt hangt af van de dekking die je gekozen hebt. Bij SmartFund, een stichting zonder winstoogmerk, bepalen deelnemers zelf de condities. Zoals de hoogte van de donatie, het risicoprofiel, de wachttijden, het aantal deelnemers en de juridische organisatievorm.

De SamSamkring

De SamSamkring is een landelijke vereniging en is niet verbonden aan de broodfondsen. Het is ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net als bij het broodfonds betaal je geen premie, maar spaar je. Het gespaarde geld blijft van jou, en je kunt precies zien wat er met jouw geld gebeurt op je bankoverzicht. Er wordt niet uitgesloten op basis van chronische ziektes, ziektegeschiedenis of gezondheidsrisico’s. De belangrijkste verschillen met een broodfonds is dat de SamSamkring geen wachtlijst kent, het geschikt is voor hoge en lage inkomens, er anonimiteit is en SamSam wordt beordeeld en ondersteund door een arbodienst. De bestuurstaken zijn verder uitbesteed aan professionals en je kunt wanneer je wilt opzeggen.

Lees hier meer over:

Het Broodfonds: https://www.broodfonds.nl/

CommonEasy: https://www.commoneasy.nl/

SmartFund:  http://www.smartfund.nl/

SamSamkring: https://www.samsamkring.nl/