Meer dan 600 leden vulden de vragenlijst in van de Kunstenbond, waarin onder meer werd gevraagd naar hun tevredenheid over het huidige producten en dienstenaanbod. De voorlopige resultaten staan hieronder. We gebruiken jullie feedback om ons beleid aan te scherpen. Laat je ook weten wat jij belangrijk vindt aan ons werk? 

In totaal beantwoordden 646 van de 7371 leden de vragenlijst. De verdeling van de respondenten is als volgt:
 

 

% respondenten

Aantal vakgroepsleden

muziek/Ntb

45%

2838

Beeldend

26%

1530

Theater en Dans

22%

1367

Kunsteducatie

19%

869

Overig

11%

659

DAMD

3%

108

 

 • 36% van de respondenten komen uit de leeftijdscategorie tussen de 55 en 64 en 27% tussen de 45 en 54;
 • 68 % van de respondenten is ZZP-er en 37% in loondienst;
 • 77% vindt solidariteit belangrijk tot heel belangrijk (score 5 en 4);
 • 79% van de respondenten vindt juridische dienstverlening belangrijk tot heel belangrijk (score 4 en 5);

De wensen met betrekking tot de juridische ondersteuning door de Kunstenbond zijn als volgt verdeeld:

Snel en kort telefonisch advies

68%

uitvoerig advies en begeleiding, bijvoorbeeld t.b.v. een rechtszaak

65%

Belastingadvies

33%

Contract screening

32%

Bedrijfskundig advies

25%

Incasso

12%

De volgende rechtsgebieden worden belangrijk gevonden:

Werk en inkomen (arbeids- en ambtenarenrecht en overeenkomsten van opdracht)

69%

Sociale zekerheid

44%

Contractenrecht

43%

Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, naburig recht en het handelsnaamrecht)

41%

Huurrecht voor ateliers en kantoren

13%

Algemeen advies over het merkenrecht

  8%

 

 • 51% vindt het belangrijk tot heel belangrijk (score 4 en 5) dat er voor zijn of haar cao onderhandeld wordt;
 • 21% daarentegen vindt dat helemaal niet belangrijk;
 • 85% vindt het belangrijk tot heel belangrijk (score 4 en 5) dat er gelobbyd wordt voor een fair werkklimaat.

 

De volgende lobby-onderdelen worden belangrijk gevonden:

Fair practice (eerlijke beloning)

84%

Idealistische lobby: kunst is belangrijk voor de maatschappij, onze ontwikkeling, het onderwijs, etc.

72%

Landelijke lobby zoals verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, btw-verhoging, afschaffen kleine ondernemersregeling en zelfstandigen aftrek, etc.

67%

Subsidies voor de makers

42%

Gemeentelijke lobby, zoals atelierbeleid, broedplaatsen voor kunstenaars, etc

38%

 • 80% van de respondenten vindt het belangrijk tot heel belangrijk (score 4 en 5) om informatie te krijgen over zaken die spelen in de sector.

De respondenten hebben aangegeven welke kanalen ze belangrijk vinden:

 

Nieuwsbrief

77%

Website

38%

Digitaal tijdschrift

24%

Op papier: tijdschrift

23%

Een digitaal Kunstenbondplatform los van social media

18%

Social Media

17%

Op papier: via de post, per brief

15%

 

 • Het krijgen van cursussen en workshops vinden de respondenten niet belangrijk;
 • 85% vindt dit helemaal niet, niet tot nagenoeg niet van belang (score 1,2,3). 5 % vindt dit heel belangrijk;
 • De hulp bij het invullen van de belastingaangifte vinden de respondenten niet belangrijk.
 • 70% vindt dit niet tot nagenoeg niet van belang (score 4 en 5). 7% vindt dit heel belangrijk.
 • De wens om verzekeringen af te sluiten via de Kunstenbond ligt iets genuanceerder, 48% zegt dit helemaal niet tot niet belangrijk (score 1 en 2) te vinden en 28 % vindt dit belangrijk tot heel belangrijk.
 • 78% vindt het helemaal niet tot niet (score 1 en 2) van belang om live events bij te wonen, zoals het Kunstenbondcafé.