Het minimumtarief voor zzp’ers, zoals dat in het wetsvoorstel van het kabinet is meegenomen, is te laag. Dit schrijven de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie in hun reactie op het voorstel van Minister Koolmees. 

Werken op bijstandsniveau 

De Kunstenbond, de grootste belangenvereniging voor werkenden in de creatieve sector, is voorstander van het streven naar een minimumtarief als collectieve afspraak, omdat dat leidt tot een betere onderhandelingspositie van zzp’ers. Maar zoals we eerder al voorrekende, is het voogestelde minimumtarief van 16 euro ruim lager dan het wettelijke minimumloon. Dat is in het kader van gelijke behandeling voor alle werkenden natuurlijk niet te verantwoorden. 

Problematiek is veel breder dan tariefafspraken 

We vinden dat zzp’ers, net als werknemers, moeten kunnen onderhandelen over tarieven en arbeidsvoorwaarden. Dit is een belangrijk onderwerp in onze lobby. Zzp’ers mogen nu nog geen prijsafspraken maken. Ze concurreren dus ongebreideld en zonder inkomensbescherming met elkaar en met (sociaal beschermde) werknemers. Al eerder spraken ook de SER en de Raad voor Cultuur zich uit voor een minimumtarief als redmiddel voor het hardnekkige inkomensprobleem in de sector. Wetgeving is nodig om een verandering af te dwingen. Want vanzelf gaat het niet.

Maar met een minimumtarief zijn de problemen in de sector niet opgelost. Sterker nog; er dreigt een verlies van werkgelegenheid door de invoering hiervan. Er moeten aanvullende plannen komen op dat terrein.  

Meer geld voor cultuur nodig 

Er is simpelweg meer geld voor cultuur nodig, dat kan niet genoeg herhaald worden. Publiek en overheid hebben te weinig over voor de creatieve sector. Daarmee doet de samenleving zichzelf uiteindelijk tekort.


Reactie op het voorstel, ook namens de achterban 

De Kunstenbond heeft dit alles ook in een officiële reactie aan het ministerie van Sociale zaken laten weten. Deze reactie formuleerde de Kunstenbond samen met haar partners in de Creatieve Coalitie, een samenwerkingsverband van belangenorganisaties in de creatieve sector.  Voorafgaande aan de reactie werden de leden van de bond geraadpleegd door middel van een enquête. De resultaten daarvan kun je hier bekijken.