Er verschijnen steeds meer protocollen online die mensen in de culturele en creatieve sector helpen met het opstarten van hun werkzaamheden in de anderhalve meter samenleving. Kunstenbond heeft aan verschillende protocollen meegewerkt. We zijn opgelucht voor de mensen die weer aan het werk kunnen. Uiteraard weten wij ook dat het aan de (publieks-) inkomstenkant nog een enorme uitdaging ligt.

De afgelopen maanden was er haast geen werk in de culturele en creatieve sector. De coronamaatregelen zetten de sector letterlijk op slot. Langzaamaan komt daar verandering in, met versoepelingen van de standaard RIVM richtlijnen kon men geleidelijk weer aan het werk, voor zover die richtlijnen enigszins toepasbaar waren op de beroepspraktijk. Sinds 1 juli vieren de teugels nog meer en is er met branche-specifieke protocollen best een hoop mogelijk. Dat geldt ook voor de kunstdocenten, koorzangers en podiumkunstenaars, die in eerste instantie helemaal geen mogelijkheden hadden hun beroep uit te oefenen

Alle geldzorgen voor héél even daargelaten, het is voor veel mensen een ontzettende bevrijding dat er weer gemaakt, gerepeteerd en gespeeld mag worden.