De cultuursector is nu tien maanden zo goed als dicht. Er vallen steeds meer kleine ondernemingen om. Grote instellingen reorganiseren, mensen raken hun baan kwijt. Perspectief op heropening is een belangrijke voorwaarde om deze crisis nog langer het hoofd te kunnen bieden.

De Taskforce culturele en creatieve sector, waar Kunstenbond en de Creatieve Coalitie als vertegenwoordiging van werkenden en zzp’ers deel van uitmaken, roept politici op om de sector aan noodzakelijk perspectief te helpen.

De taskforce noemt deze vijf noodzakelijke politieke besluiten:

  1. Richt op korte termijn een garantiefonds in om o.a. culturele festivals te helpen bij door de pandemie onverzekerbare risico’s.
  2. Kom nu al tot een voorspelbare en realistische strategie voor versoepeling van maatregelen voor de culturele sector.
  3. Laat testevenementen (Fieldlabs) zo snel mogelijk toe om kennis te verzamelen over het veilig organiseren van bijeenkomsten in een pandemiegevoelige samenleving.
  4. Geef op korte termijn duidelijkheid over een nieuw generiek steunpakket voor de tweede helft van 2021.
  5. Zorg dat voor een voortvarende verdeling en zorgvuldige toekenning van noodsteun voor de sector. Verruim de TOZO (door af te zien van een vermogens- en partnertoets) om zelfstandige makers en creatieven te helpen.