Live verslag debat 29 juni 2020. Het debat is begonnen. #tkcultuur #meervoorelkaar

Volg de debatten van de Tweede Kamer live met extra debat- en sprekersinformatie via Debat Direct. debatdirect.tweedekamer.nl

Nu eerst Zohair el Yassini (VVD). Hij prijst de leningfaciliteiten voor de sector en noemt het aandeel van de cultuursector in het bruto binnenlands product.

Kamerlid @CorinneEllemeet (GroenLinks) vraagt hem op de man of hij dan de sector wil redden. De toon in gezet.

‘Een verdienvermogen van 26 miljard, terwijl de sector met 4 miljard wordt gesubsidieerd. De rest wordt gewoon verdiend in de markt’, aldus @ZelYassini. Hij sprak veel ondernemers in de cultuur die het volgend jaar ‘simpelweg’ niet gaan redden.

‘Het gaat hier om 300.000 banen in de sector’, benadrukt  @ZelYassini nogmaals. Hij vraagt de minister om voorfinanciering bij banken en verzekeraars los te maken.

Nu creëert @ZelYassini een valse tegenstelling tussen gesubsidieerde instellingen (mét verdienvermogen) en commerciële cultuurondernemers. ‘De minister heeft goed gezorgd voor gesubsidieerde instellingen’.

PvdA-voorman @LodewijkA onderbreekt: ‘De problemen zijn een stuk veelzijdiger dan dit.’

De VVD kiest bij monde van @ZelYassini voor de vlucht vooruit: ondernemers moeten worden geholpen (‘de markt, de banken, de financiering’).

Kamerlid @peterkwint (SP) ziet een VVD-Kamerlid dat een D66-minister aanspoort om meer te doen voor cultuur. ‘Het zijn voor ons allemaal verwarrende tijden’.

En dus zegt @PeterKwint tegen VVD-Kamerlid El Yassini: ‘Is het dan nu geen tijd voor een noodfonds voor de cultuur?’

‘Mooi en eens’, zegt @peterkwint tegen El Yassini. ‘De VVD zegt nu dat we knelpunten moeten benoemen. Die zitten bij zzp’ers, bij ondernemingen die geen omzet hebben. Zullen we dan hier nét zulke stoere woorden gebruiken als bij de @KLM? We’ll do whatever it takes!’

El Yassini (VVD) wil van de minister weten of er andere regio’s dan Amsterdam, zoals Eindhoven binnen de BIS ‘ook sterke regionale hubs’ kunnen worden. ‘Dit gaat verder dan alleen Amsterdam’.

Kamerlid El Yassini (VVD) noemt de adviezen van de @RaadvoorCultuur ‘a hell of a job’, maar vindt het jammer dat Eindhoven zo buiten de boot valt

Prijst ‘design and technology, futurelabs’. En Eindhoven natuurlijk.

Asscher (PvdA) verzoekt een uitgebreid herstelfonds te creëren. Verzoekt de bezuiniging van 8,6 miljoen op het @FPodiumkunsten ongedaan te maken. Verzoekt fair practice als uitgangspunt hoog te houden. Verzoekt BIS-budget te verruimen voor Eurosonic.

Kwint (SP) verzoekt om specifiek beleid te ontwikkelen zodat verzekeraars blijven dekken bij pandemie en om te kijken of er genoeg jonge makers in de kunsten actief kunnen blijven.

Tweede termijn

De minister voelt zich heel erg gesteund door de Kamer in haar strijd voor de culturele sector.

‘We gaan breed, met zzp’ers, instellingen, wel en niet gesubsidieerd, in gesprek over hoe de sector weer aan de slag kan.’

Minister geeft de motie van El Yassini (VVD) over de futurelabs het oordeel ‘Kamer’.

Motie Ellemeet over onderzoek inkomenspositie freelancers wordt ontraden.

Motie Asscher herstelpakket krijgt oordeel Kamer (steun in de rug, volgens minister)

Motie Belhaj (D66) Noorderslag oordeel Kamer, evenals de motie over Scapino.

Motie over uitzonderingspositie bijstand en eigen inkomsten kunstenaars (GroenLinks) wordt ontraden.

Motie Asscher (PvdA) fair practice krijgt oordeel Kamer.

Alle ingediende moties zijn integraal na te lezen op https://tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02031

 

Het debat is ten einde. Donderdag wordt over de ingediende moties gestemd.

Dank voor je aandacht. Ook wij zullen ons beraden na deze enerverende discussies. Wordt vervolgd.

#tkcultuur #cultuurinactie #meervoorelkaar