Vier op de vijf zzp’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de culturele sector is het aantal zelfstandigen zonder verzekering het grootst. Dit moet anders!

Grootste knelpunt is betaalbaarheid, een verzekering is een veel gevallen simpelweg te duur. Alternatief voor een verzekering is een broodfonds. Het aantal deelnemers groeit nog steeds, maar blijft klein. Krap 1,5% van alle zzp’ers neemt deel aan een broodfonds.

Wat moet er veranderen?
Om wat te doen aan het geringe aantal verzekerde zzp’ers klinkt de oproep voor een verplichte verzekering steeds duidelijker. De gevolgen kunnen groot zijn en ziekte of een ongeval kan iedereen overkomen (al denkt). Wij vinden ook dat iedereen die werkt voldoende verzekerd moet zijn tegen arbeidsongeschiktheid. De hamvraag is hoe dan? Wanneer keert zo’n verkering uit? En is dat wel betaalbaar? Wat betekent dit voor broodfondsen? Want wij vinden ook dat voorkomen moet worden dat de armoede in de sector toeneemt door verplichte premieheffing voor een niet-passende verzekering. Reden voor de Kunstenbond om te pleiten voor het experiment.

Geef je mening en doe mee met onze poll
Moeten zzp’ers zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? (UPDATE: deze poll is inmiddels gesloten)