De verplichtstelling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers die in het pensioenakkoord staat, baart veel Kunstenbondleden zorgen. Er is nog maar weinig duidelijk over wat dit plan inhoudt. Leden worden wel opgeroepen om nu hun stem uit te brengen in het referendum. 

Als de maatregel wordt ingevoerd, staat Kunstenbond vooraan om mee te praten over de doorontwikkeling hiervan. Kunstenbond vindt dat de discussie over verplichte verzekeringen gekoppeld moet worden aan de gesprekken over hogere tarieven in de sector.

Donderdag 13 juni organiseerde de bond Kunstenbondcafé: Verplichte AOV? In Utrecht wisselden leden en medewerkers van de bond van gedachten over dit thema. 

De hele bijeenkomst werd uitgezonden op Facebook. Je kunt het hier terugkijken (camerapositie verandert na korte tijd). 

Een korte samenvatting van de opbrengst: 

Zzp’ers in de cultuursector kunnen de lasten niet dragen

Veel gehoord is de zorg om de hoge kosten van een AOV. Momenteel is zo’n verzekering onbetaalbaar voor veel kunstenaars en een uitkering is te vaak onbereikbaar.

Wanneer ben je als kunstenaar arbeidsongeschikt? 

En zelfs al kun en wil je de premie betalen: wordt hij vervolgens wel uitgekeerd als jij het nodig hebt? Want wie bepaalt vervolgens jouw mate van arbeidsongeschiktheid? Kan je ervan op aan dat een verzekeraar jouw vak begrijpt? 


AOV niet meegenomen in de communicatie van FNV 

Ook is er onvrede over het proces waarmee zzp’ers in dit akkoord betrokken worden. Kustenbondleden mogen stemmen, maar in de communicatie van FNV worden de pijnpunten voor die kunstenaar helemaal niet genoemd. Op het stembiljet wordt met geen woord gerept over de AOV. Waar kies je nou eigenlijk voor in het referendum? Je stemt met één ja of nee dus over het hele akkoord, inclusief AOV en pensioenleeftijd. 

Kunstenbond heeft inmiddels een klacht ingediend bij FNV over de wijze waarop het referendum aan onze leden wordt voorgelegd. 


Invulling AOV ligt nog open, een voorschot op de wensen van Kunstenbond  

In het huidige principe-akkoord wordt er weinig uitgewerkt over de verplichtstelling van de AOV. Als dit akkoord wordt aangenomen, is Kunstenbond bij de uitwerking van de plannen betrokken. Een aantal belangrijke voorwaarden liggen al op tafel: 

  • Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid moet betaalbaar zijn; 
  • Verzekeringen moeten toegankelijk en geschikt zijn voor de uiteenlopende beroepsgroepen die de sector rijk is; 
  • Er moet rekening gehouden worden met factoren als leeftijd en hoogte van het inkomen;
  • Het is belangrijk dat zzp’ers zelf mogen kiezen hoe ze hun arbeidsongeschiktheid regelen en dat er een opt-out in de maatregel is ingebouwd. Geen verplichting om een traditionele verzekering af te sluiten, een alternatief plan, bijvoorbeeld een flinke spaarrekening of deelname aan een broodfonds, behoort net zo goed tot de mogelijkheden; 
  • Kunstenaars worden niet verplicht een AOV af te nemen bij commerciële verzekeringsmaatschappijen.


Leden beslissen mee

Leden hebben voor het referendum een persoonlijke stemcode gekregen en kunnen tot zaterdag 15 juni 12 uur ’s middags hun stem uitbrengen. Ongeacht het resultaat, de Kunstenbond blijft meedenken en praten over de invulling van pensioenen en de status van zzp’ers in onze sector. We blijven in contact met onze leden over de ontwikkelingen en onze leden worden geraadpleegd wanneer er beslissingen gemaakt worden.