Wij van de Kunstenbond zeggen: een gezond creatief klimaat zorgt voor een vitale en open samenleving. Kunst en creativiteit zijn inspirerend, meeslepend, vertederend of confronterend. Kunst en creativiteit zorgen voor vernieuwing, verdraagzaamheid en kleur. Ons werk voegt veel waarde toe aan de Nederlandse samenleving. Kunst raakt.

De balans is zoek
Wij makers ontvangen geen eerlijk deel voor onze bijdrage aan de samenleving. Professioneel werk verdient meer waardering en simpelweg een betere betaling. De zorg krijgt 2,1 miljard euro extra, het basisonderwijs 276 miljoen en er wordt 450 miljoen vrijgemaakt voor veiligheid en justitie. Het is nu tijd om de balans te herstellen: te beginnen met 80 miljoen erbij voor iedereen die werkt in het creatieve veld.

Brandstof nodig
De tank is leeg. Geef ons brandstof om niet op te branden. Wij staan voor sterke creatieven en kunstenaars.
 

  • Voor Fair Practice: goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap zoals het toepassen van cao’s, eerlijk begroten en belonen.
  • Voor een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering en een toegankelijk en flexibel  pensioen voor creatieve zzp’ers.
  • Voor het recht op collectieve afspraken en minimumtarieven zodat we weer kunnen werken met adviestarieven, krachten kunnen bundelen in onderhandelingen met partijen die veel meer macht hebben, samen sta je sterk.

Zo blijven we kwaliteit, inspiratie en innovatie leveren aan de Nederlandse samenleving.