Op donderdag 7 juli heeft de Kunstenbond op uitnodiging van het College van Bestuur het gesprek van vorig jaar juli over oneigenlijke freelance contracten voortgezet.

Het gesprek vond plaats met het voltallige college, andere vakbonden en de Medezeggenschapsraad (MR) en verliep in goede sfeer. Tijdens het gesprek lichtte het bestuur het proces om tot een nieuw aanstellingsbeleid te komen toe. De uitkomst was ronduit teleurstellend. Urgentie en daadkracht ontbreken bij College van Bestuur om de bestaande contractpraktijk te veranderen. Er zijn veel werkgroepen en plannen, maar concreet is het nog niet. Hoofdmoot van het gesprek vormde de onderwijsvisie van de academie en de beperkingen die academie ondervindt in juridische randvoorwaarden van het personeelsbeleid zoals de cao en de regels rondom freelance contracten.

In de visie van de Kunstenbond is dat de omgekeerde gedachte, dat is ook al eerder zo aangegeven. Wij hadden na onze brief van oktober vorig jaar verwacht nu te horen hoe de academie hun praktijk in overeenstemming zou gaan brengen met de wet en cao. Zover is men nog niet. Het College van Bestuur vroeg meer tijd en verwacht voorjaar 2023 met een concreet plan te komen en wil het gesprek dan verder voortzetten. De Kunstenbond heeft aangegeven dat dit voor ons niet acceptabel is. Dit kunnen wij niet uitleggen aan onze leden. De manier waarop Gerrit Rietveld Academie en Sandberg instituut hun freelancers contracteren is in strijd met de wet en moet op korte termijn worden aangepast.

De Kunstenbond is er ook voor jou! beeld: Guda Koster

De Kunstenbond is er ook voor jou!

Of je nu danser, componist, ontwerper, beeldhouwer, lichttechnicus, productieleider, acteur, kunstdocent, muzikant, fotograaf, animator bent of ander werk doet in een culturele organisatie. De Kunstenbond is er voor alle werkenden, zzp en in loondienst, in de culturele en creatieve sector in Nederland.

Met de passie zit het wel goed, maar hoe zit het met de poen? Een eerlijk inkomen, eerlijke afspraken, meer zekerheid en een veilige werkvloer voor alle werkenden, dat klinkt logisch maar is helaas niet de realiteit. Dat moet anders. De Kunstenbond maakt zich hier elke dag weer hard voor.

We springen in de bres voor onze leden, we sluiten collectieve afspraken voor werknemers en staan samen sterk als zzp’ers in de sector. Leden kunnen bij ons terecht met vragen over contracten, werk en inkomen. We bieden korting op verzekeringen en ontwikkelen tools en organiseren bijeenkomsten die aansluiten bij de culturele beroepspraktijk. Word jij ook lid?

Volg de Kunstenbond ook hier