Naar aanleiding van alle commotie rondom de wet DBA (en het afschaffen van de VAR) maakt de regering een pas op de plaats. Zij kiezen voor een oer-Hollandse oplossing: gedogen. De wet blijft van kracht, maar de handhaving ervan wordt opgeschort.

Geen boetes of naheffingen tot 1 januari 2018, tenzij er sprake is malafide praktijken. Voor alle zelfstandigen geeft dit rust en ruimte. Geen vrees voor naheffingen en meer tijd om na te denken over “hoe nu verder?”. Wil jij als zelfstandige werken? Zorg dan dat je jouw bedrijfsvoering op orde hebt door bijvoorbeeld een goede modelovereenkomst af te sluiten. Wij helpen je graag!

Meer weten? Neem contact op met de Kunstenbond: info@kunstenbond.nl