UPDATE FEBRUARI 2021:

 

In de huidige zeer strenge lockdown zijn alle instellingen dicht en de ‘gewone’ branchespecifieke protocollen niet geldig.

 

Op het moment van schrijven mag ieder huishouden één bezoeker van 13 jaar of ouder per dag ontvangen. Voor kunsteducatie geldt geen uitzondering.

Volgens de regels kun je één individuele les fysiek thuis laten plaatsvinden.

Voor les aan kinderen van 12 jaar of jonger zijn geen beperkingen opgesteld, behalve dat we reisbewegingen moeten beperken.

T/m 17 jaar kun je wel lesgeven in de buitenlucht.  

 

De Kunstenbond werkt sinds het begin van de Corona-crisis mee aan een branchespecifiek protocol voor kunsteducatie in Corona-tijd, met richtlijnen voor zowel individuele lessen als groepslessen en lessen op school.

 

Specifiek protocol voor kunsteducatie

 

Kunstenbond heeft samen met onder andere Cultuurconnectie en ArboNed het protocol sector cultuur educatie opgesteld met richtlijnen voor kunstdocenten in Corona-tijd. Naast de een-op-eenlessen worden hierin ook groepslessen en cultuur educatie op school meegenomen. Uiteraard volgen deze de richtlijnen van het RIVM. Met de komst van deze protocollen kunnen kunstdocenten weer les gaan geven. Helaas niet gewoon, maar wel op een manier die werkbaar is voor deze specifieke beroepsgroep.

 

Les op anderhalvemeter afstand: Wat mag er nu?

 

Het geven van lessen vanuit huis.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de regels die gelden voor contactberoepen kunnen worden toegepast. Daarvoor geldt dat het werk zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand wordt georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak. Hierbij bespreken de docent en de cursist in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de docent en andere klanten. Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen niet is toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.

Er zijn veel vragen van organisaties wat nog wel mogelijk is. In dit kader heeft het ministerie van OCW ons duidelijkheid verschaft aangaande activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar:

 

Voor publiek gesloten gebouwen, zoals theaters, muziekscholen en bibliotheken, mogen, voor activiteiten van jeugdverenigingen tot 18 jaar, open. Dit omdat de gebouwen gesloten zijn voor publiek, maar op het moment dat ze door een jeugdvereniging gebruikt worden, gebruikt worden als besloten plaats.

Dit houdt in dat uw gebouw alleen voor verenigingsactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar open mag, voor alle andere activiteiten niet. Daarbij geldt niet de vraag of u een ‘eigen’ gebouw heeft, maar of het gebouw een publieksfunctie heeft (en die is er als er publiek naar binnen gaat).