Eerder informeerden we je over het debacle van CQ Emmen. Het cultureel centrum dat door dubieuze acties vanuit de gemeente failliet is gegaan. De NTB en de Kunstenbond hebben samen met de leden de handen in één geslagen om dit boven water te krijgen. 


Dit is een update. 

 

De rechter eist reactie van gemeente Coevorden en gemeente Emmen. De gemeentes moeten op de rolzitting van 12 juni reageren op de eisen van de ex-werknemers van CQ Emmen. 

De eis van de ex werknemers is, dat de gemeenten (gedaagden) hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van een som ter grootte van EUR 5.599.908,72. Dit bedrag loopt dagelijks op, omdat ook de wettelijke rente is gevorderd.

Hoewel herhaaldelijk aan de gemeenten is verzocht om overleg, zodat een schikking bereikt kan worden, is op deze verzoeken niet ingegaan.

Nu is het afwachten tot 12 juni, dan weten we of de reactie meer gaat zijn dan een verzoek om uitstel. 

Dat het ook binnen de gemeente rommelt over deze kwestie bleek eerder toen een Raadslid een boekje open deed over de kwestie en daarin de visie van de Ntb en de Kunstenbond bevestigde. Het faillissement CQ Emmen was doorgestoken kaart. Zie ook de artikelen in het rechter kader. 

Wil je meer weten over deze zaak? Lees dan hier ons eerdere bericht over deze zaak 

Het dossier is klaar en de gemeenten zijn gedagvaard! Sinds 18 april buigt de rechter zich over de zaak. Een uitspraak is niet 1-2-3 te verwachten, maar tussentijds houden we jullie op de hoogte! 

Wordt vervolgd….