Vanaf 28 november is er een uitgebreidere lockdown van kracht. Alle niet essentiële publieke activiteiten sluiten om 17 uur.

Verschillende regels voor verschillende onderwijsvormen

Er wordt in de huidige regelgeving een strikt onderscheid gemaakt tussen het lesgeven als onderdeel van het schoolprogramma (curriculum) en het lesgeven in georganiseerd verband. Lessen binnen een schoolprogramma in het basis-, voortgezet-, beroeps- en academisch onderwijs, vallen binnen de essentiële activiteiten.

In georganiseerd verband betekent in verenigings- of stichtingsverband, of als iemand betaald wordt om een bijeenkomst te organiseren. Dit betekent ook één op één les op locatie. Een derde variant is een docent die thuis lesgeeft zonder dat er een externe organisatie of een locatie bij betrokken is.

De regels per 28 november hebben vanwege de verplichte sluitingstijd de grootste impact op de docenten die lesgeven in georganiseerd verband. Ook het coronatoegangsbewijs (CTB) speelt daar een grote rol.

Als je lesgeeft aan minderjarigen in het onderwijs

Docenten (ook externe) mogen doorgaan met hun lessen op de kinderopvang, basisscholen en in het middelbaar onderwijs. Hetzelfde geldt voor voorstellingen en cultuuractiviteiten die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma. Ook zangles kan gewoon plaatsvinden.

Een coronatoegangsbewijs (CTB) is niet verplicht bij deze activiteiten. Er gelden ook geen restricties op het gebied van capaciteit.

Uitzondering hierop is als het gaat om een reguliere publieksactiviteit, waar de algemene regels van toepassing zijn. Daar geldt op het moment van schrijven dat iedereen van 13 jaar en ouder een CTB moet overleggen.

In het middelbaar onderwijs moet verplicht een mondkapje gedragen worden buiten de les.

Als je lesgeeft op het MBO, HBO of WO

Ook in het onderwijs aan meerderjarigen geldt: Docenten (ook externe) mogen les blijven geven. Voorstellingen en cultuuractiviteiten die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma mogen ook doorgaan. Ook zangles mag gewoon plaatsvinden.

Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte. Een CTB is niet verplicht bij deze activiteiten.

Uitzondering hierop is als het gaat om een reguliere publieksactiviteit, waar de algemene regels van toepassing zijn. Daar geldt op het moment van schrijven dat iedereen van 13 jaar en ouder een CTB moet overleggen.

Als je lesgeeft bij een kunstencentrum, vereniging of stichting

In dit geval zijn er vanaf 28 november nieuwe maatregels van kracht. Die lees je hier.

Als je thuis lesgeeft

Als je thuis lesgeeft geldt het dringende advies maximaal 4 personen per dag te ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee).

Dit is dus een advies en wordt niet gehandhaafd. Wat je doet met je lespraktijk aan huis is tussen jou en je cursisten.