Per 28 november gelden nieuwe coronamaatregelen. Wat dat betekent voor kunstdocenten lichten we hier toe. De informatievoorziening vanuit het Rijk die specifiek over ons vakgebied gaat, is zoals altijd vrij summier. Over een aantal punten is nog niet alles tot in de puntjes duidelijk. Daarover zijn we in contact met de beleidsmakers. We gaan uit van de toepassing van algemene maatregelen en updaten deze pagina wanneer er meer bekend is.

De coronamaatregelen die gelden voor de cultuursector in het algemeen vind je hier.

 

Verschillende regels voor verschillende onderwijsvormen

Er wordt in de regelgeving een strikt onderscheid gemaakt tussen het lesgeven als onderdeel van het schoolprogramma (curriculum) en het lesgeven in georganiseerd verband.  In georganiseerd verband betekent in verenigings- of stichtingsverband, of als iemand betaald wordt om een bijeenkomst te organiseren. Dit betekent ook één op één les op locatie. Een derde variant is een docent die thuis lesgeeft zonder dat er een externe organisatie of een locatie bij betrokken is.

De regels die per 28 november gelden hebben de grootste impact op de docenten die lesgeven in georganiseerd verband en thuis.

Als je lesgeeft bij een kunstencentrum, vereniging of stichting

In alle kunstencentra en andere publieke en culturele locaties gelden beperkte openingstijden van 05.00 tot 17.00 uur. Lessen die daarna plaats zouden vinden op locatie kunnen dus niet doorgaan met leerlingen die fysiek aanwezig zijn. Als docent mag je wel op de locatie blijven om vanuit daar online les te geven.

De anderhalve meter regel geldt weer, ook wanneer er een coronatoegangsbewijs is getoond. Dat betekent dat de protocollen weer toepasbaar zijn.

Kunst en cultuurbeoefening mag blijven plaatsvinden. Ook in groepsverband. Muziekles, schilderles of repetities voor zang, dans en toneel vallen allemaal onder kunst- en cultuurbeoefening.

Het coronatoegangsbewijs (CTB) is bij kunst- en cultuurbeoefening verplicht voor leerlingen, cursisten en publiek van 18 jaar en ouder. Als je lesgeeft in een publieke locatie zoals een concertzaal, theater, museum of monument geldt de regel dat iedereen vanaf 13 jaar een CTB moet overhandigen.

Op dit moment geldt dat het voor docenten, werknemers of zzp’ers, niet verplicht is een CTB te overhandigen, tenzij les wordt gegeven in een publieke ruimte.

Als je thuis lesgeeft

Als je thuis lesgeeft geldt het dringende advies maximaal 4 personen per dag te ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee).

Ook geldt het advies om voor je bezoek ontvangt (of op bezoek gaat) een zelftest te doen. Dit kun je dus ook vragen van je pupillen.

Sluitingstijden voor publieke locaties gelden niet voor het thuis lesgeven.

Huisbezoek wordt niet gehandhaafd. Wat je doet met je lespraktijk aan huis is tussen jou en je cursisten.

Als je lesgeeft binnen een onderwijsprogramma op basis, voortgezet en hoger onderwijs

De regels die sinds 13 november golden, zijn voor kunstdocenten die lesgeven in het onderwijs nog steeds van kracht.

Voornaamste wijziging binnen het onderwijs is dat nu ook bij lichte  klachten geldt: thuisblijven en testen. Ook wordt kinderen vanaf groep 6 geadviseerd om twee maal per week een zelftest te doen.

Lees ze hier.