Uitslag van ledenraadpleging cao
In november vroegen we onze leden Kunsteducatie advies over het onderhandelaarsakkoord cao Kunsteducatie. In dat onderhandelaarsakkoord is 1,5 % salarisverhoging per 1 januari het belangrijkste punt. De poll leverde overwegend positieve reacties op:

91% van de respondenten stemde ‘Ja’. De overige 9% van de stemmen is op te splitsen in 5% ‘Blanco’ en 4 % ‘Nee’.

Leden input voor de komende onderhandelingen  
We vroegen ook, in een open vraag, om meeste prangende issues te noemen, die we zeker in de komende onderhandelingen mee moeten nemen. Dit leverde een berg reacties op, veel waardevolle informatie voor onze vakgroep en munitie voor de onderhandelingen van de nieuwe gezamenlijke cao kunsteducatie en bibliotheken. De belangrijkste thema’s zijn: Salaris/loonsverhoging, werkdruk & inroostering, verhouding (niet)lesgebonden uren, ontslagregeling/deeltijdontslag/ontslagvergoeding, werkdruk.

Veel leden, die als ZZP-er werkzaam zijn noemden: oneigenlijke ZZP-constructies/onderbetaling, betaling voorbereiding/extra werk

Stevige gesprekken verwacht in aanloop naar gezamelijke cao Kunsteducatie en Bibliotheken
De onderhandelingen zijn gestart en met vakgroep bestuursleden Frans Frijns en Imke van Herk, naast Karin Boelhouwer en Mark Gerrits in het onderhandelteam bereiden we de intensieve dagen goed voor. Met twee werkgeversorganisaties, vier vakbonden en twee werkvelden met eigen en specifieke orientaties, eisen & wensen een heel circus. Onze inzet is op alle bovengenoemde punten een zo groot mogelijke verbetering voor alle werkenden in de Kunsteducatie te behalen. We voorzien nog veel stevige gesprekken met de werkgevers, vooral rond roostering/werktijden. De onduidelijkheid en ergernis daarover moet van de baan.

In gesprek met AOb 
We hebben wat berichten van docenten werkzaam in het Kunstvakonderwijs. Omdat wij geen cao partij zijn in het Hoger Onderwijs, gaan we binnenkort op de koffie bij de collega’s van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Met hen gaan we verkennen hoe wij gezamenlijk de belangen van onze leden beter kunnen behartigen.