Op 17 november 2022 werd bekend gemaakt dat Valkhof Museum en Museum Arnhem de samenwerking met het curatorencollectief P1 voor de Biënnale Gelderland 2022 hebben gepauzeerd. Hiertoe werd besloten omdat er sprake was van tekortkomingen in de organisatorische samenwerking.
Inmiddels is hierover helderheid verkregen, inclusief de financiële verantwoording, en zijn musea, curatoren en Kunstenbond met elkaar tot een zakelijke onderlinge afwikkeling gekomen. Partijen zijn hierin bijgestaan door onafhankelijke mediators.

Het is betreurenswaardig dat uitstel tot afstel leidt, en dat het niet mogelijk is gebleken het geplande programma van de Biënnale Gelderland 2022 alsnog volledig te realiseren. Alle betrokkenen vinden het spijtig dat het artistieke concept van curatorencollectief P1 met het uiterste actuele en urgente thema ‘Right to the City’ niet binnen het kader van Biënnale Gelderland tot wasdom heeft kunnen komen. Musea en curatoren willen desondanks de fondsen die hun steun hadden toegezegd bedanken voor het in het project gestelde vertrouwen.
Musea, curatoren en Kunstenbond hechten er aan te melden dat alle kunstenaars, leveranciers en de curatoren zijn betaald. Betalingen zijn tot stand gekomen door gebruikmaking van de richtlijn kunstenaarshonorarium en de landelijke algemene voorwaarden kunstopdrachten.
Nu er een streep is gezet onder het verleden kijken allen vooruit naar nieuwe eigen projecten en activiteiten.

Voor vragen of opmerking kunt u contact opnemen met Peter van den Bunder, belangenbehartiger beeldende kunst & zzp’ers.

 

Lees hier meer over uitstel Biënnale Gelderland 2022.