Help ons en vul de poll in

Uit onderzoek van het CPB blijkt dat kunstenaars vaker dan andere werkenden een relatief laag bruto jaarinkomen hebben. De Kunstenbond vindt dat de slechte onderhandelingspositie van kunstenaars hier mede oorzaak van is.

Op dit moment verbiedt de wet dat wij adviestarieven voor freelancers/zzp’ers publiceren. De wet verbiedt ook dat wij onderhandelen en afspraken maken over uurtarieven, gages of honoraria voor zelfstandigen. Dit valt allemaal onder het kartelverbod. Deze wetgeving staat kunstenaars en creatieven eigenlijk in de weg bij het onderhandelen over een redelijke prijs voor hun werk. Om onze lobby kracht bij te zetten hebben we daarom jouw praktijkverhaal nodig.