In september loopt de Tozo 2 op zijn eind. Zzp’ers in de creatieve en culturele sector kunnen nog lang niet op volle kracht aan het werk. Bovendien is de onzekerheid over wat de toekomst brengt enorm. Om zelfstandigen soepel op te laten starten en aan te passen naar het huidige normaal pleiten wij voor Tozo 3 als stimulerende inkomensregeling, in plaats van aanvulling tot het minimum.

Stimulans voor ondernemers  

Tozo is een coronavariant op de bijstanduitkering voor zzp’ers. De noodmaatregel van de Rijksoverheid geeft zzp’ers die vanwege corona helemaal zonder inkomsten zitten de kans om het inkomen van hun huishouden aan te vullen tot bijstandsniveau. De uitkering kent al 2 varianten, die elkaar opvolgden. Nummer drie zou in aantocht zijn, maar de voorwaarden moeten wel aangepast worden, de regeling moet als impuls voor ondernemers gelden om hun onderneming te herinrichten naar de huidige tijd. Een regeling die lijkt op de startesregeling van het UWV.

Probleem van een bijstanduitkering is dat het rijkt tot het bestaansminimum en dat je alles dat je daarboven verdient moet terug betalen. Dat betekent dus ook dat als je nu tozo ontvangt, en je plots een betaalde klus krijgt aangeboden, je het verdiende geld direct aan de gemeente kunt overmaken. Dat werkt contra-productief. In een onwerkelijke slechte markt zoals nu het geval is in de creatieve en culturele sector mag je van de ene kant blij zijn om een beetje werk te hebben, maar er ligt tegelijkertijd dus veel gedoe en een vordering op de loer. Door deze gang van zaken worden mensen ontmoedigd om actief hun onderneming corona-proof te maken.

Sector nog lang niet op volle toeren 
In sommige branches kan men weer redelijk aan het werk, ondanks de overheidsmaatregelen om covid te controleren. De culturele en creatieve sector ging samen met de evenementen als eerste op slot ende beperkingen werken in deze sectoren het langste door. Daarnaast werken zzp’ers in deze sectoren op een andere manier. Veel zzp’ers in de sector doen in zekere zin seizoenswerk en lopen een heel jaarinkomen mis doordat ze van maart tot (minimaal) oktober helemaal niet kunnen werken. De maanden in het jaar dat er geen geld verdiend wordt werkt men normaliter aan nieuwe plannen. Momenteel zijn de publieksinkomsten zeer minimaal en groepsactiveiten nog maar heel beperkt te organiseren. De enorme onzekerheid over mogelijkheden in de toekomst maakt het maken van nieuwe plannen natuurlijk ook niet eenvoudig. Voor de gesubsidieerde podiumkunsten is het slagveld zelfs nog groter, nu de fondsen ook minder geld te besteden hebben.

Dat laatste is geen coronakwestie, maar een kwestie van onderwaardering voor een door de afgelopen rechtse kabinetten kaalgeplukte sector waar corona nog eens overheen walst. Kortom: men heeft de uitkering hard nodig

Wat willen we nou eigenlijk? 

De politiek moet erkennen dat de creatieve en culturele sector een status aparte heeft. Dat geldt als het gaat om de beperkingen van coronamaatregelen, maar ook als je bekijkt waar de sector vandaan kwam voordat corona in het land was. Zzp’ers zijn in onze sector een zeer kwestbare en structureel onderbetaalde groep die grotendeels door politieke keuzes de onzekerheid zijn ingejaagd. De politiek moet nu ook solidair met hen zijn en de gevolgen mee dragen.

Tozo 3 moet er komen en zzp’ers moeten kunnen rekenen op dat inkomen in crisistijd.