Er ligt een flinke puzzel voor de dames en heren aan de formatietafel. Snel zal het niet gaan, maar de politieke wil om te slagen is groot. Niet omdat deze coalitie vurig gewenst wordt, maar simpelweg omdat er geen beter alternatief is.

Wat dit voor de Kunsten betekent is onduidelijk. Tussen de vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn de verschillen groot. 

De toekomst is onzeker
Hoe serieus en hoe onzeker de formatiepoging voor de kunsten is bleek tijdens het laatste grote politieke debat voor het zomerreces. De formerende partijen blokkeerden voorstellen waar ze eigenlijk achter staan om zoveel mogelijk onderhandelingsruimte te houden aan de formatietafel. Wat tot gevolg had dat D66 tegen de voorstellen stemde om de broodnodige eenmalige ‘overlevingssubsidie’ van 10 miljoen euro te verlengen. De Kunstenbond en anderen gaan de politieke druk dan ook opvoeren om te voorkomen dat de kunstensector aan de formatietafel geslachtofferd wordt voor andere politie belangen.

Er wordt heel verschillend gedacht over de kunsten, over belastingen en de arbeidsmarkt. We hebben de partijprogramma’s van de VVD, het CDA, D66 en de Christen Unie beoordeeld op onze sector ‘creatieve industrie’ door te kijken naar: kunstbeleid, mediabeleid en topsectorenbeleid. Hierbinnen kijken we naar de oriëntatie van partijen op privaat en publiek. Op de andere as worden partijen langs de zzp meetlat gelegd en de programma’s beoordeeld op zzp- en arbeidsmarktbeleid. Binnen deze as kijken we naar de oriëntatie individueel vs. collectief. Dat levert vier kwadranten op.

Doorberekening Centraal Plan Bureau
Ook hebben we naar de doorrekening van het Centraal Plan Bureau gekeken, want daarmee wordt het concreter. Zo kwamen de plannen van de VVD en CU aan het ligt om de instroom in het kunstvakonderwijs met 50% te willen beperken. Een maatregel die in 2012 overigens ook in hun programma’s stond. De Kunstenbond ziet een uitweg. Het rapport van de SER en de Raad van Cultuur biedt de partijen een objectief handvat om verschillen te overbruggen en compromissen te sluiten.