26
februari
2020

26-2 Eerste Corona-patiënt geregistreerd in Nederland. Hij was in Noord-Italië geweest.

06
maart
2020

6-3 Eerste Corona-patiënt overlijd in Nederland.

09
maart
2020

9-3 We stoppen met handen schudden, maar vergissen is menselijk

12
maart
2020

De regering treft maatregelen die de sector raken, musea, podia en theaters moeten grotendeels sluiten. Voorstellingen, optredens en repetities worden afgelast.

Lees hier de getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

12
maart
2020

Kunstenbond opent een meldpunt om de gevolgen in kaart te brengen.

12
maart
2020

Vanwege het sluiten van zalen en het hoge aantal zzp’ers neemt de Tweede Kamer motie aan die aandringt op steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector. De motie komt met hulp van de Kunstenbond tot stand.

Lees hier de motie

15
maart
2020

Scholen gaan dicht, kunsteducatie valt praktisch stil. Het parlement vergadert alleen nog maar over Corona (geen stemming dus over moties Fair Practice debat).

16
maart
2020

Kunstenbond praat met de minister over invulling steunpakket

steunpakket

In nauw overleg met de sector onderzoekt het ministerie welke maatregelen additioneel nodig zijn.  Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. En voor de gesubsidieerde, commerciële en hybride sector en voor instellingen en makers. We gaan hierbij uit van het inzetten van bestaande structuren en systemen. Het gebruik van bestaande structuren is essentieel, want bevordert snelheid en eenduidigheid naar de sector.