Strenge coronamaatregelen leiden tot grote onzekerheid in de podiumkunsten. Niemand weet of producties deze winter door kunnen gaan, in welke vorm en op welk moment. Bij de Nederlandse orkesten zijn nu aanvullende afspraken op de cao gemaakt, waarmee vaste medewerkers en remplaçanten zoveel mogelijk behoed worden voor de negatieve gevolgen van het onzekere coronabeleid. Afspraken gaan over planningstermijn, niet verplichte deelname en vergoeding bij annulering.

Belangrijkste winst: Remplaçanten, de freelance musici die voor orkesten spelen, worden doorbetaald voor gecontracteerde opdrachten.

UPDATE 21 DECEMBER 2021: Remplaçanten kunnen ook ná 15 januari 2022 rekenen op volledige vergoeding van gecontracteerde uren. De  gewijzigde annuleringsregeling geldt tot en met 31 juli 2022. Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) heeft dit in een brief aan Kunstenbond en FNV bekend gemaakt. “Daarbij baart de arbeidsmarktpositie van de remplaçanten ons extra zorgen” schrijft George Wiegel, voorzitter van VvNO, “De leden van VvNO hebben unaniem besloten de groep remplaçanten te willen blijven ondersteunen.”

Kunstenbond vindt het terecht dat de orkesten zich over hun remplaçanten ontfermen, daarvoor hebben wij ons de afgelopen tijd voortdurend sterk gemaakt. Deze welkome aankondiging kwam desalniettemin als een verrassing. We hebben nog enkele vragen over implicaties van de aangekondigde verlenging, we verwachten na de feestdagen meer duidelijkheid te kunnen geven.

Lees de volledige brief hier. De regeling die hieronder staat uitgewerkt, is nog gebaseerd op de afspraken die de Kunstenbond, FNV en VvNO eerder hebben gemaakt. Die afspraken gelden in elk geval tot 15 januari.

Onderstaande bericht wordt aangepast zodra wij alle details van de verlenging kennen.

Karin Boelhouwer, belangenbehartiger Kunsteducatie en Orkesten van de Kunstenbond
In deze tijd worden freelancers maar al te gemakkelijk afgezegd. Ik ben blij dat we hierover afspraken hebben kunnen maken met de orkesten en de freelancers netjes worden gecompenseerd. ~ Karin Boelhouwer, belangenbehartiger Kunsteducatie en Orkesten van de Kunstenbond

remplaçanten

Hieronder lees je wat de tijdelijke cao wijzigingen betekenen voor remplaçanten. De update van 21 december is in dit overzicht nog niet meegenomen omdat de details van de verlengde annuleringsregeling (in verband met kerstvakanties bij VVNO) nog niet 100% zijn afgestemd met de brancheorganisatie.

100% vergoeding bij annulering door werkgever in periode 27 november tot 15 januari

Alle activiteiten die tussen 27 november 2021 en 15 januari 2022 zijn of worden gecanceld, worden 100% vergoed. Ook annuleringen die gedurende deze periode worden aangekondigd, maar betrekking hebben op gecontracteerde werkzaamheden ná 16 januari 2022 worden 100% vergoed.

tussen 16 januari 2022 en 11 februari 2022

LET OP: Dit geldt alleen bij voortduring van de maatregel tijdelijke afwijking van de artikelen 6.6 en 6.7 van de cao Nederlandse orkesten. De afspraak wordt elke maand aan de hand van de op dat moment geldende corona beperkingen vastgesteld of herzien.

Recht op annulering

Vanaf 16 januari heeft de werkgever weer het recht om de afspraken met de remplaçant te annuleren als de inlener het concert annuleert of als het te vervangen orkestlid hersteld is, de programmering wijzigt en andere, hier niet genoemde omstandigheden.

Recht op annuleringsvergoeding

 1. Bij annulering tot en met 28 kalenderdagen voor aanvang van de geplande (delen van) producties en/of podiumactiviteiten (hierna te noemen: activiteiten) geldt dat 100% van het voor de activiteiten geldende loon wordt vergoed.
 2. Bij annulering van activiteiten voor zover deze zouden plaatsvinden binnen 29 t/m 35 kalenderdagen voor aanvang van de geplande (delen van) producties en/of podiumactiviteiten geldt een vergoeding van 60%.
 3. Bij annulering van activiteiten voor zover deze zouden plaatsvinden binnen 36 t/m 42 kalenderdagen voor aanvang van de geplande podiumactiviteiten geldt een vergoeding van 30%.

 

Download de volledige afspraken met betrekking tot de annuleringsvergoeding voor remplaçanten via de button hieronder. 

Vaste medewerkers

Hieronder lees je wat de tijdelijke cao wijzigingen betekenen voor musici en medewerkers in vaste dienst. Of de update van 21 december ook betrekking heeft op de onderstaande afspraken is nog niet bekend, in verband met kerstvakanties bij VVNO hebben we de implicaties van de aankondiging nog niet afgestemd met de brancheorganisatie.

Planning later vastgesteld

Vanwege maatregelen omtrent de coronacrisis is het voor orkesten niet altijd mogelijk om lang vooraf een vastgestelde planning te maken. Dat betekent dat orkesten soms niet kunnen voldoen aan de bepalingen 6.6. en 6.7 van de cao Nederlandse orkesten, waarin de termijn is bepaald waarop orkesten de planning en individuele indeling voor productieperiodes en collectieve activiteiten aan de orkestleden communiceren.

Daarom is voor de periode tot uiterlijk 1 mei 2022 afgesproken dat het orkest tot minimaal een week van tevoren de planning van een productie of activiteit aan de medewerkers bekend maakt.

LET OP: Deze afspraak wordt elke maand aan de hand van de op dat moment geldende corona beperkingen vastgesteld of herzien.

Niet verplicht tot deelname

Mocht je een gegronde reden hebben om niet te kunnen deelnemen aan deze productie of activiteit dan word je niet verplicht deel te nemen. Dit kan zijn vanwege belastbaarheid, andere geplande werkzaamheden, combinatie werk/prive, gezondheidsrisico’s, etc.
In overleg met de ondernemingsraden zal per orkest worden bepaald wat de planning betekent voor de belastbaarheid van medewerkers.

Afwijking geldt alleen voor 6.6 en 6.7

De afwijking van de CAO geldt uitsluitend voor artikel 6.6 en 6.7, er kan niet worden afgeweken van andere bepalingen zoals arbeids- en rusttijden, aantallen inzetbare uren, etc.

Word ook lid van de Kunstenbond!

Kunstenbond is dé vakbond voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector.

Of je nou zzp’er bent of in loondienst. Autonoom kunstenaar of dienstverlener. Wij komen voor je op!

 • Wij bieden je juridische hulp.
 • Wij behartigen jouw belangen in de politiek.
 • We springen voor jou in de bres bij werk- en opdrachtgevers.
 • Wij sluiten jouw cao af en jij bepaalt mee.
 • Je kunt bij ons terecht met al je vragen over werk en inkomen.
 • Je krijgt korting op heel veel verzekeringen.
 • Je laat bij ons je contracten screenen.
 • Maak gebruik van onze voorbeeldcontracten, subsidiechecklist, incassobrieven, en veel meer.

Samen staan we sterker!