De tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heet Ontwikkeladvies. De regeling is bestemd om werkenden hun toekomstige loopbaanmogelijkheden in kaart te laten brengen en zo te stimuleren regie over hun loopbaan te behouden. 

Werkende 45+ers komen in aanmerking om van de regeling gebruik te maken. Loopbaanadviseurs die het Ontwikkeladvies aanbieden vragen daarvoor een subsidiebedrag van 600 euro aan. Het ministerie hoopt hiermee meer mensen aan het werk te houden tot hun pensioen. 

Er zijn veel artiesten voor wie dit interessant kan zijn. Verschillende artistieke beroepen vragen na een zekere leeftijd tenslotte een andere benadering, omdat je simpelweg met de jaren fysiek verandert. Daarnaast kan het lastig zijn om jouw professionele competenties als artiest helder te krijgen, hoe je de talenten die je bezit in andere beroepen ook kunt gebruiken. Een loopbaanadviseur kan je helpen dit in kaart te brengen en nieuw toekomstperspectief te creëren. 

De regeling is nog t/m 31 juni 2020 geldig.