Mede naar aanleiding van de Brandbrief Creatieve Coalitie/Kunstenbond is er een regeling tot stand gekomen voor wat de regering “flexibele arbeidskrachten” noemt. Wij als vakbond denken eerder in termen van freelancers/verloonden maar in de essentie draait het om dezelfde categorie flexibel werkenden.

Kunstenbond is met de tot stand gekomen regeling helemaal niet tevreden. De regeling is niet toereikend om de (financiële) gevolgen van de coronamaatregelen voor deze groep mensen enigzins te compenseren.

Toch helpen alle beetjes. Dus als je in aanmerking komt: vraag snel TOFA aan! Het kan nog tot en met zondag 26 juli 2020.

Kernpunten/voorwaarden TOFA

  • Er dient sprake te zijn van een substantieel inkomen van de flexibele arbeidskracht (in februari 2020 minimaal € 400,-: drempelbedrag)
  • De flexibele arbeidskracht heeft geen ander substantieel inkomen uit andere bronnen.
  • Maximuminkomen april 2020 is € 550,- (bij hoger bedrag geen toekenning TOFA).
  • Er is ook geen aanspraak op andere inkomensvoorziening t.b.v. levensonderhoud.

Inhoud van TOFA-regeling
De regeling zal een vergoeding van maximaal € 550,- per maand (bruto!) over maximaal 3 maanden behelzen voor de individuele flexibele arbeidskracht.

Uitvoering 
De uitvoering van deze regeling ligt bij het UWV. De meest actuele  beschrijving van deze regeling met voorwaarden, randvoorwaarden, uitvoering vind je in het loket waar je de regeling ook meteen kunt aanvragen. Dat kan nog t/m 12 juli.

Niemand echt tevreden over TOFA
Onze bedenkingen bij deze teleurstellende compensatie/noodvoorziening zijn hierboven reeds verwoord.  Het is een schrale troost dat het Kabinet zelf ook ernstige twijfels heeft bij deze regeling. Voor de eerdere toelichting zoals door Rijksoverheid gepubliceerd, zie onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/kabinet-ernstige-twijfels-over-invoeren-regeling-flexwerkers