De sociale partners kunsteducatie, waaronder de Kunstenbond, en het bestuur van het fonds Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) hebben tijdens de decembervergadering gesproken over de stijgende kosten voor cultuurorganisaties. Partijen willen de sector graag tegemoet komen door een tijdelijke korting van de OAK premie met 0,1%. Dit betekent dat voor het jaar 2023 de premie van 0,65% wordt verlaagd naar 0,55%.

Sociale partners en het OAK bestuur hopen de sector hier goed mee tegemoet te komen.

In 2020 en 2021 heeft het OAK tijdens de coronatijd extra geïnvesteerd in de sector door middel van het innovatiebudget en beschikbaar stellen van gratis Zoom accounts.

In 2022 is door OAK ingezet op de RIE module, actualisatie van de arbocatalogus en implementatie van het nieuwe functiegebouw HR 21. Voor 2023 verwacht het OAK extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het voeren van het goede gesprek hierover. De tijdelijke premiekorting is hierbij een extra tegemoetkoming.

Kijk voor meer informatie en activiteiten vanuit het OAK op: www.stichtingoak.nl