De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie nemen deel aan de taskforce creatieve en culturele sector. De taskforce adviseert het ministerie over de effecten van corona voor onze sector.

Generieke maatregelen sluiten vaak niet goed aan bij ondernemers in de culturele en creatieve sector. Meer maatwerk is noodzakelijk.

De taskforce legt in deze brief uit waar het aan schort en biedt een herstel plan voor de sector aan.