De Kunstenbond heeft samen met de Taskforce culturele en creatieve sector alle gemeenten opgeroepen om de coronasteun die voor cultuur bestemd is, ook daadwerkelijk in de sector te laten belanden.

Het ministerie van OCW heeft tijdens de pandemie een aantal steunpakketten voor cultuur beschikbaar gesteld, waarvan een substantieel deel via gemeenten in de sector terecht moest komen. In praktijk blijkt daar in veel gemeenten maar weinig van.

In een brief aan alle colleges van burgemeester & wethouders en gemeenteraadsleden, beschrijven we nogmaals de problematiek van de verschillende deelsectoren tijdens en in de nasleep van coronamaatregelen. Met de dringende oproep: laat corongeld dat voor cultuur bestemd is, doorstromen naar de sector.

 

Word ook lid van de Kunstenbond!

  • Samen staan we sterk
  • We behartigen jouw belangen
  • We zorgen voor een goede cao
  • We bieden je rechtsbijstand
  • Antwoord op al je vragen