De Nederlandse symfonieorkesten en hun musici presenteren de grootste muzikale schatten voor
kinderen en volwassenen, ongeacht leeftijd of afkomst. De orkesten bouwen bruggen met onder meer de
zorgsector en bedrijfsleven en zijn actief op wereld‐, landelijk en wijkniveau. De orkesten dragen bij aan
talentontwikkeling en vormen de kern van culturele clusters in aantrekkelijke steden en regio’s.

De orkesten hebben de ingrijpende bezuinigingen in 2013 het hoofd weten te bieden. Concerten voor volwassenen en kinderen zijn op peil gebleven, activiteiten op scholen zijn toegenomen, de bezoekaantallen zijn stabiel, de internationaal geroemde kwaliteit behouden. De orkesten zijn erin geslaagd met toegenomen eigen inkomsten de bezuinigingen voor een deel op te vangen (zie grafiek hieronder). Deze toegenomen eigen inkomsten zijn ook broodnodig om te kunnen voortbestaan.

Musici en publiek zijn het kind van de rekening.

Er is minder ruimte voor avontuurlijke maar risicovolle programmering, goedkoper aanbod voor nieuwe doelgroepen en de zo noodzakelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Orkestmusici zijn gespecialiseerde en streng geselecteerde professionals van het hoogste niveau en willen een eerlijker loon. Voor het repareren van achterstallige lonen naar het gemiddelde van vergelijkbare sectoren (zie grafiek hieronder) is € 15 mln. nodig. Om de freelancers eerlijk te honoreren in het kader van Fair Practice is bovendien een bedrag van ten minste € 6 mln. nodig (eerste inventarisatie, in deze cijfers zijn de kostenverhogende effecten van WAB nog niet meegenomen). Dit bedrag van jaarlijks ruim € 20 mln. impliceert een kostentoename van bijna 20 % voor de orkesten. Dit kan de sector niet opvangen.

Orkesten en werknemers omarmen van harte de code fair practice, het voldoen aan de Wet arbeidsmarkt in balans is daarin een belangrijke stap, maar dat kan echt alleen met hulp van onze grootste stakeholder: de overheid. Uw hulp is nodig!

VvNO 2019‐05 d.d. 15 november 2019