Onderdeel van het extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector, is budget voor het Fonds Podiumkunsten om een suppletieregeling mee in te richten. De regeling is bestemd voor compensatie van gemiste kaartverkoop vanwege door het kabinet opgelegde coronabeperkingen. Alleen professionele organisaties kunnen de regeling aanvragen.

Uitwerking laat veel te wensen over

De uitwerking van deze regeling is erg ingewikkeld gebleken. De beperkende maatregelen verschillen steeds flink van elkaar in details. De kaders voor toelatingseisen zijn daarom lastig vast te leggen.  De Kunstenbond was betrokken bij de inrichting van de regeling, maar de door ons bepleitte aanpassingen zijn tot onze spijt onvoldoende teruggekomen in de uiteindelijk uitwerking. Zzp’ers maken wederom geen directe aanspraak op de regeling.

 

hoe Kun je als zzp’er aanspraak maken op deze compensatie?

Net zoals bij de meeste andere steunmaatregelen heeft ook hier de zzp’er geen directe toegang tot noodsteun, daarom is de Kunstenbond niet blij met de inrichting van de regeling. Zzp’ers kunnen alleen aanspraak maken op deze compensatie als hun opdrachtgever, producent of podium een aanvraag doet. Maar lichtpuntjes zijn er wel voor freelancers die het heft in eigen handen nemen en hun opdrachtgevers willen aansporen om een aanvraag te doen.

De Kunstenbond werkt aan een stappenplan voor zzp’ers om hun opdrachtgever hiertoe te bewegen, we zullen dat hier zo snel mogelijk plaatsen.

 

Compensatieregeling 2 & 3 zijn van 7 tot 23 februari aan te vragen. Een vierde regeling volgt. Lees hier alle info over de regeling die nu beschikbaar is.