De noodzaak van een inclusievere werkvloer wordt steeds breder gevoeld. In de fair practice code van de culturele en creatieve sector in Nederland is diversiteit ook een van de punten van aanpak. Hoe gaan we van plannen naar daden? Dat blijkt niet zo eenvoudig. Kunstenbond is op Europees niveau betrokken bij een sectorale dialoog over dit issue, want dit is een wereldwijd probleem en we kunnen veel opsteken van elkaars ervaringen.

Samenwerken met Europese creatieve industrie 

Kunstenbond werkt internationaal samen met andere bonden in FIA, internationale federatie van acteursvakbonden. En vanuit FIA ook als Europese sociale partners, waar vertegenwoordigers van verenigingen van werk- en opdrachtgevers en werk-/opdrachtnemers in de culturele en creatieve sector zijn vertegenwoordigd. Op Europees niveau delen we organisaties eigen ervaringen met issues als eerlijke betaling, collectief onderhandelen, emancipatie en inclusie.

Aandacht voor inclusie, gelijkheid, diversiteit en stereotypering 

Hoe staat het met de gelijke kansen en de gelijke beloning voor gelijk werk? Hoe representatief is het beeld dat ons door via films en TV-series van vrouwen wordt voorgeschoteld? Wat doet dit met het (zelf-)beeld van vrouwen in het algemeen en de eisen aan vrouwelijke acteurs? Ook op de Europese culturele en creatieve arbeidsmarkt is dit een probleem voor iedereen die geen hetero witte man.

Gelijkheid tussen man en vrouw is onderwerp waar we al sinds 2007, met wisselende focus, binnen de FIA aan bezig zijn.

Inclusie en representatie ethnische minderheden 

Yvonne Ristie, voorzitter vakgroep Theater en Dans van de Kunstenbond, heeft zitting genomen in de FIA Ethnic Minority Working group.

Werken aan gelijkheid en inclusie

Hoe komen we tot gelijkheid en meer diversiteit in de audiovisuele sector? Wat doet men in andere landen om deze doelen te bereiken. Werkt het? Wat zou geschikt kunnen zijn om ook in Nederland te introduceren?

–        Het Engelse ITV heeft bijvoorbeeld het project ‘Comedy 50:50’ om de disbalans tussen mannen en vrouwen in comedy aan te pakken. Het voorziet onder meer in een database met 500 vrouwelijke auteurs, events en kennismakingsgesprekken tussen vrouwelijke auteurs en producenten en agenten.

–        In Duitsland is men vanaf 2018 al in de filmacademies actief met het creëren van een balans in docentenaanbod, bij studenten en er wordt actief ingezet op bewustwording bij het maken van films.

Een handboek dat talloze leerzame voorbeelden en initiatieven uit alle windstreken van Europa samenbrengt. Een inspiratiebron om uit te putten bij het vergroten van de diversiteit en zorgen voor gelijkheid in Nederland.

We verwijzen graag naar:

–        de website van de FIA

–        de projectpagina

–        de link naar het webinar dat werd georganiseerd om de hoofdonderwerpen van het project lang te lopen

–        en -last but not least- het in juni gepresenteerde handboek (ENG) waarin de resultaten en good practices zijn verzameld.

Voorgeschiedenis

FIA is al vanaf 2007 actief op het onderwerp vrouwen op podia en in film- en TV-producties. Klik hier voor het onderzoeksrapport waarin wij de problematiek in kaart hebben gebracht.

Stereotypering

Het tweede project was in 2009/2010 en daarbij was de focus gericht op de ontwikkeling van strategieën om stereotypering tegen te gaan én te zorgen voor meer gelijke kansen.

–        Klik hier voor het handboek (ENG) dat hiervan het resultaat was. De toen ontwikkelde strategieën staan nog recht overeind en kunnen breder worden toegepast dan op de positie van vrouwen alleen.

In 2011 werd dit project gevolgd door een samenwerking en actieplan met de sociale partners in de sector. De uitgave van een leaflet met informatie over het actieplan en een FIA-handvest waren hiervan de eerste uitkomsten. Ook het nu gepresenteerd Handboek komt ook voort uit dit actieplan uit 2011.

Wat nu?

Begin 2020 is FIA met de zusterfederaties in de audiovisuele sector een nieuw project gestart. De focus ligt nu niet op film en TV, maar op de gelijkheid in de podiumsector. Houd ons in de gaten

 

Positie van zzp’ers en oproepkrachten 

Onlangs werd in dit samenwerkingsverband het handboek Good Practices gepubliceerd. Het handboek volgt op een traject waarin we met elkaar hebben gekeken naar de positie van zzp’ers en oproepkrachten in de audiovisuele sectoren van verschillende Europese landen. De Kunstenbond was begin 2020 op een congres in Dublin om hierover te spreken.