Vandaag start het Steunfonds Rechtensector. Een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen, de samenwerking tussen Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en VOI©E (de brancheorganisatie voor rechtenstichtingen).

De collectieve beheersorganisaties Buma, Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright dragen gezamenlijk 5 miljoen euro bij aan het fonds. De minister van OCW heeft vandaag bekend gemaakt dat zij vanuit de 300 miljoen steun aan de cultuursector die eerder bekend gemaakt werd, dit bedrag zal verdubbelen. Het doel is steun te geven aan rechthebbenden in de sector en de totstandkoming van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren.

Voor de uitvoering staan diverse sociaal-culturele fondsen van de rechtenorganisaties klaar. Onderdeel is onder meer het Noodfonds Muziek, een bijdrage aan de juni-tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds en de juli ronde van het NORMA fonds.

Erwin Angad-Gaur, senior adviseur van de Kunstenbond / Ntb, voorzitter van Platform Makers en van Sena Performers: “Uiteraard zijn we blij met de bijdrage van het ministerie en met de bereidheid van alle betrokken CBO’s zich maximaal in te zetten. Maar we beseffen daarbij ook dat op meer dan honderdduizend getroffen zzp’ers in de cultuursector 10 miljoen euro de nood bij lange na niet kan ledigen en dat niet iedereen hiermee geholpen kan worden. Toch hopen wij hiermee een klein verschil te kunnen maken. Door gericht in meerdere projecten en fondsen bijdragen te bieden.

Belangrijk is ook de erkenning van de Minister dat de makers zelf, vaak werkzaam buiten de gesubsidieerde sectoren, additionele steun verdienen en nodig hebben. Die erkenning zal ook in het verdere verloop van de crisis van groot belang zijn.”

Lees meer over het Steunfonds via www.auteursrecht.nl/federatie.

Noodfonds Muziek, Sena Performers Muziekproductiefonds en NORMA fonds

Voor musici is er onder meer het Noodfonds Muziek, een samenwerking van Sena en Buma/Stemra. Ook dit fonds bestaat feitelijk uit meerdere deelfondsen. Het Sena-deel valt uiteen in een Sena Performers-deel (toegankelijk voor wie minimaal 100 en maximaal 5.000 euro Sena vergoeding over 2019 ontving en geen beroep doet op de TOZO) en een Sena Producenten-deel. Daarnaast kunnen auteurs en/of uitgevers, met een minimaal inkomen aan auteursrecht, een aanvraag doen in het Buma/Stemra-deel. Het is mogelijk hierin te ‘stapelen’: een muzikant, die ook auteur is, producent en uitgever kan in beginsel een bijdrage ontvangen in alle vier de hoedanigheden.

Angad-Gaur: “Het was een praktische manier om de diversiteit onder onze achterbannen mee te nemen in de regelingen en het toch uitvoerbaar te houden. Natuurlijk is het wat vervelend voor mensen om meerdere aanvragen te moeten doen, met verschillende voorwaarden, maar op deze manier houden we de kosten zo beperkt mogelijk en kunnen we zo veel mogelijk geld daadwerkelijk toekennen en verschillen aanbrengen op basis van verschillen in de beroepspraktijk.”

Daarnaast kunnen musici, die dit jaar niet eerder een bijdrage uit het fonds ontvingen, een aanvraag voor steun aan productie in eigen beheer doen bij het Sena Performers Muziekproductiefonds. “Na de extra Corona-tranche van het fonds in april/mei kunnen we dankzij de bijdrage uit het Steunfonds opnieuw de regels iets versoepelen. Aanvragen is uiteraard geen garantie op toewijzing, maar we hopen ook hiermee zo veel mogelijk musici een steun in de rug te kunnen geven.”

Tot slot zal ook Stichting NORMA begin juni een aangepaste aanvraagronde van het NORMA fonds openen.

Alexander Beets (voorzitter van Ntb en VCTN en lid van de Raad van Rechthebbenden van NORMA): “We zijn druk bezig het reglement voor de aanvragen zo in te richten dat er binnen de grenzen van het budget zo veel mogelijk ondersteuning direct bij de makers terecht zal komen. Wij richten ons daarbij met name op herstart van live projecten. Ons primaire doel is dat makers zo snel mogelijk met hun voorstelling weer op het podium kunnen staan.”

Buma Cultuur zal eveneens de komende dagen en weken met extra projecten komen.

Angad-Gaur: “We blijven ons, met al onze collega’s, in de lobby uiteraard inzetten voor betere toegang tot de generieke overheidsmaatregelen en voor meer steun aan de cultuursector. Vooral aan de makers en de werkenden zelf; want zij zijn de basis van alles. Het water staat velen van hen aan de lippen. Maar juist daarom is elke stap er één. Is elk project er één. En is elke euro er één. We hopen dat zo veel mogelijk musici, maar ook acteurs, journalisten, fotografen en filmmakers hiermee net dat klein steuntje in de rug kunnen krijgen dat het verschil kan maken.”

Meer over het Noodfonds Muziek: https://www.noodfondsmuziek.nl

Meer over de juni tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds: https://sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-muziekproductiefonds

Informatie over het NORMA fonds: https://www.stichtingnorma.nl/overig/norma-fonds/