De Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam hebben aangekondigd per 1 januari 2018 te willen fuseren. Deze fusie heeft consequenties voor de werknemers van beide organisaties. De volgende uitgangspunten staan in het concept sociaal plan: 

  • Beide ondernemingsraden blijven intensief betrokken bij de fusie en worden tijdig en zo volledig mogelijk geinformeerd over de fusie-vorderingen. Dit is overigens wettelijk vastgelegd.
  • Door de fusie vallen geen gedwongen ontslagen. In principe krijgen alle werknemers een plek in dezelfde functie (mens volgt werk). Mochten er functies komen te vervallen, dan krijgen deze werknemers een andere passende functie aangeboden.
  • Slechts voor een beperkt aantal functies komt er een sollicitatie procedure.   
  • Werknemers gaan er door de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in het totale arbeidsvoorwaardenpakket niet op achter uit. 

De huidige directie van de Stadsschouwburg heeft de Kunstenbond uitgenodigd om mee te praten over een sociaal plan dat de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de werknemers moet regelen.