De gemeente Amsterdam heeft een Stadscuratorium benoemd, dat gaat toezien op behoud en ontwikkeling van alle buitenkunst. Daarmee gaat dit initiatiefvoorstel uit 2016 van raadslid Lene Grooten (GroenLinks) in vervulling.

Aanleiding voor het initiatief is een aantal incidenten, waarbij er op zijn zachtst gezegd slordig werd omgesprongen met kunst in de openbare ruimte. Zo werd het kunstwerk Westland Wells van Femke Schaap na veel gesoebat niet geplaatst wegens protesten van buurtbewoners. Na tussenkomst van de rechter wordt dit onder de naam Virtual Fountains in de loop van 2019 alsnog geplaatst in de Rivierenbuurt.

Al met al reden voor de gemeenteraad om meer grip te krijgen. Het Stadscuratorium behartigt het belang van alle buitenkunst in de stad. Het zorgt ervoor dat het behouden blijft en dat er nieuwe kunstwerken bijkomen. Het adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en is de verbinder tussen de gemeente en culturele instellingen.

Het Stadscuratorium wordt gevormd door Claudia Linders (voorzitter), Radna Rumping, Selby Gildemacher, Meinke Horn, Tanja Karreman, Vincent van Velsen, Aileen Middel, Jeroen Boomgaard en Annemarie de Wildt.

Beeld Riverside4Ever