Op woensdag 1 februari was staatssecretaris Uslu van cultuur te gast bij de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie. De vakbond en de vertegenwoordiger van beroepsorganisaties in de culturele en creatieve sectoren steunen de intentie en initiatieven van de staatssecretaris om de arbeidsmarkt in de sector te herstellen en de positie van de maker te versterken.

Kloof tussen fair en praktijk

Ruim een week geleden kreeg Uslu, bij Eurosonic, de resultaten van een onderzoek naar fair pay in de popmuziek gepresenteerd. De uitkomst van dit onderzoek was schokkend: de kloof tussen de huidige praktijk en een redelijke fair pay norm is gemiddeld 75%. Veel popmuzikanten werken daarmee voor minder dan de helft van het minimumsalaris. Een schrijnend voorbeeld van de slechte arbeidsmarktpositie van makers, die in alle culturele deelsectoren te zien is.

maker centraal in beleid

Om de positie van makers te verbeteren is kunstenaarsbeleid nodig: cultuurbeleid waarbij de maker centraal staat. Het huidige cultuurbeleid is te eenzijdig gericht op instellingen en plaatst de – vaak flexibel werkende – makers en uitvoerenden in een afhankelijke positie. Volgens de belangenorganisaties levert dit een kwetsbare positie op voor de werkende. Dit leidt tot slechte contracten, oneerlijke beloning, grote risico’s op ongezonde werkdruk en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast leidt het tot onevenredige schade bij crises, zoals bij corona en bij de stijging van energieprijzen.

handhaving fair practice

Volgens de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie zit de structurele oplossing in het concreet maken en handhaven van de breed omarmde Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie: handhaafbare afspraken over gelijke kansen, betere beloningen en eerlijke contracten. Hierin spelen de sociale partners een belangrijke rol, maar ook de staatssecretaris. Zij heeft een voorwaardenscheppende en een regisserende taak, en kan als financier ook de naleving van deze codes afdwingen en handhaven.

onderzoek naar fair pay verplichting

Ongeveer een jaar geleden is de sector gestart met het onderzoeken van de fair practice-kloof, oftewel het verschil tussen de fair practice normen en de huidige realiteit. Wat is er per deelsector nodig om daadwerkelijk tot fair practice te komen? De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie nemen deel aan ketentafels, georganiseerd door Platform ACCT, en onderzoeken een sociaal arrangement voor de culturele en creatieve sector om deze vraag te beantwoorden. Concrete afspraken over betere beloning en eerlijke contracten worden nu verkend. De staatssecretaris heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer, aangegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een eerlijke beloning verplicht te stellen bij subsidieverlening.

inzet nieuw cultuurbestel

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie hebben vandaag in hun gesprek met de staatssecretaris aangedrongen op invoering van verplichtende maatregelen om fair pay en fair practice na te komen en cultuurmakers in het toekomstige beleid centraal te stellen. Ook voor het waarmaken van andere ambities van de staatssecretaris op het gebied van cultuureducatie en – participatie is herstel van de arbeidsmarkt en verbetering van de positie van de cultuurmakers en kunstprofessionals een essentiële voorwaarde.

denk en praat mee

Binnen de Kunstenbond is het gesprek over het systeem, hoe cultuurbeleid functioneert en waar cultuurmakers tegenaan lopen, voortdurend gaande. Als vereniging van werkenden in de sector houden we de lobby van de Kunstenbond up-to-date over hoe het echt gaat op de werkvloer. Word ook lid en denk met ons mee!

De Kunstenbond is er ook voor jou! beeld: Guda Koster

De Kunstenbond is er ook voor jou!

Of je nu danser, componist, ontwerper, beeldhouwer, lichttechnicus, productieleider, acteur, kunstdocent, muzikant, fotograaf, animator bent of ander werk doet in een culturele organisatie. De Kunstenbond is er voor alle werkenden, zzp en in loondienst, in de culturele en creatieve sector in Nederland.

Met de passie zit het wel goed, maar hoe zit het met de poen? Een eerlijk inkomen, eerlijke afspraken, meer zekerheid en een veilige werkvloer voor alle werkenden, dat klinkt logisch maar is helaas niet de realiteit. Dat moet anders. De Kunstenbond maakt zich hier elke dag weer hard voor.

We springen in de bres voor onze leden, we sluiten collectieve afspraken voor werknemers en staan samen sterk als zzp’ers in de sector. Leden kunnen bij ons terecht met vragen over contracten, werk en inkomen. We bieden korting op verzekeringen en ontwikkelen tools en organiseren bijeenkomsten die aansluiten bij de culturele beroepspraktijk. Word jij ook lid?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Kunstenbond

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.