De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in opdracht van minister Koolmees een advies aan het kabinet uitgebracht om armoede onder werkenden tegen te gaan. De Kunstenbond maakte deel uit van de commissie die dit rapport heeft geschreven. Er is onder anderen gekeken naar de vele onzekere arbeidsrelaties, het aantal uren dat je beschikbaar moet zijn, maar niet betaald krijgt of ander werk kan doen, en naar tarieven.

Uit de verkenning blijkt na Passie Gewaardeerd opnieuw oog voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector, waar structurele onderbetaling en ongebreidelde flexibiliteit leiden tot armoede onder freelancers. In het sociaal akkoord dat de SER na verkiezingen met oog op de formatie presenteerde, werden al vergaande collectieve mogelijkheden voor zzp’ers geadviseerd, en een tariefgrens van 30-35 euro per uur.

Bij tarieven onder de minimumgrens zou een rechtsvermoeden van werknemerschap moeten gaan gelden. Door het omkeren van de bewijslast moet de opdrachtgever bij lage tarieven kunnen aantonen dat hij toch geen werkgever is. Met deze maatregel wil de SER schijnzelfstandigheid bestrijden.

De Sociaal economische raad is een formeel adviesorgaan van de regering. Het kabinet is echter niet verplicht om advies van de SER op te volgen. Maar polderakkoord van werkgevers en vakbonden legt wel gewicht in de schaal: de SER-adviezen worden op de formatietafel besproken.