De film-, televisie- en podiumkunstensector heeft de handen ineengeslagen en start een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen

Partijen (brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en (verenigingen van) werkgevers en werknemersorganisaties) erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat, met name door het grote aantal werkzame zzp-ers, de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen (man en vrouw) zullen vanuit de film-, televisie- en podiumkunstensector betaald worden.

De aangestelde vertrouwenspersonen zullen alle klachten uit zowel de film-, televisie- als de podiumkunstensector inventariseren en per geval behandelen. Er kan zowel anoniem als op naam melding worden gedaan. Het meldpunt stelt voor de behandeling van klachten een protocol op en iedere melding kan op maat begeleid worden.

In het voorjaar van 2018 zal het meldpunt operationeel zijn.