Ledenvergadering vakgroep beeldend 
12.30 – 13.30 uur 

Kunstenbond nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de vakgroep beeldend. Op woensdag 6 november 2019 ontmoeten we elkaar in Arnhem om te praten over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst. De exacte locatie volgt.

Themamiddag
Kunst in de openbare ruimte zoekt toekomst!
13.30 – 18.00 uur

Programma
13.30 – 14.00 uur bezoek aan De Blauwe Golven
14.00 – 14.30 uur inloop Motel Spatie
14.30 – 16.30 uur debat en dialoog
16.30 – 18.00 uur borrel

Kunst in de openbare ruimte is vanwege haar onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid spannend terrein. Een (soms opdringende) fysieke en of visuele ervaring waar niet altijd om is gevraagd.
Kunst in de buitenlucht is overgeleverd aan iedereen met of zonder mening en met of zonder kunstkennis. Het zijn juist deze werken die regelmatig voor discussie zorgen. 

Actuele ontwikkelingen
De omstandigheden voor kunst in het publieke domein zijn de afgelopen jaren drastisch veranderd. De overheid neemt een andere rol in, de focus binnen cultuurbeleid is gewijzigd en kunstmanifestaties komen op. Dat is van invloed op de positie van de kunstenaar werkzaam in het publieke domein.

Op 6 november 2019 duiken we met opdrachtgevers en kunstenaars dieper in op de waarde en betekenis van het culturele erfgoed in de openbare ruimte. We bespreken de relatie tussen de opdrachtgever en de kunstenaar in het heden. Om vanaf daar de blik op de toekomst te werpen. Welke handvatten kunnen we formuleren zodat kunst in de openbare ruimte in de toekomst (ook) van betekenis kan zijn?
 
Met onder andere Gijs Frieling, Hans van Houwelingen, Femke Schaap en Jeroen Jongeleen. Het gesprek wordt geleid door Marlies Leupen.
 
Je bent van harte welkom om mee te praten! 

Meld je hier aan