Samenwerking BIM, VCTN en Kuntenbond/Ntb

Beroepsorganisaties BIM, VCTN en vakbond Ntb/Kunstenbond hebben besloten nader samen te gaan werken. In het komend half jaar zullen de organisaties een structurele samenwerking nader uitwerken om de stem van de jazz samen te versterken. Eén stem voor de jazz is het doel, in aanloop naar het vijftig jarig bestaan van de BIM. 

Als eerste stap werden Ben van den Dungen (bestuurslid van muziekauteursvereniging VCTN en van Kunstenbond) en Susanne Alt (voorzitster van de Ledenraad van Kunstenbond), beiden tevens BIM-lid, op de BIM-ledenvergadering van 24 juni verkozen in het bestuur van de BIM. 

Historische stap

Will Maas (voorzitter Ntb en VCTN): “Wij zijn heel blij met deze historische stap. Eén gezamenlijke stem voor de jazz. Een sterke lobby en efficiente belangenbehartiging voor de leden. Dat is het doel waaraan we het komende half jaar verder gaan werken. Een eenduidig jazzgezicht met de BIM. Samen met de VCTN op het gebied van het auteursrecht. Samen met Kunstenbond in de voor ons allemaal essentiele lobby.”

Fleurine Verloop (de nieuw verkozen voorzitter van de BIM): “Een zo krachtig mogelijke lobby voor de geïmproviseerde muziek is in het belang van elke jazzmusicus en de hele sector. Door samen te werken met  Ntb, Kunstenbond en VCTN brengen we alle stemmen op één plek, zonder daarmee onze unieke identiteit te verliezen . Dat is winst voor de Nederlandse Jazz en voor alle betrokken partijen.”