Tijden veranderen, het publiek verandert, wij zelf veranderen. Gewoonten die al decennia gebruikelijk zijn in de muzieksector, beginnen misschien te schuren door nieuw opgedane inzichten en behoeften.
Hoe gaan we veilig samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst? Wat bindt ons, wat belemmert ons?

Tijdens deze dag wordt ingegaan op het dan net gestarte onderzoek naar sociale veiligheid bij de orkesten, hiërarchie en vormen van samenwerking binnen de organisaties, herkenning en ontkenning
en de noodzaak van een gedeeld begrip van de vragen waar we voor staan. Ook staan we stil bij de relatie tussen onderling vertrouwen en de uitdaging om relevant te blijven voor een groter en breder publiek,
met het oog op een florerende toekomst van de orkesten. Het doel van de bijeenkomst is om iedereen te inspireren om het gesprek op de eigen werkvloer voort te zetten.

Sprekers

Onder leiding van Tanja Braun nemen meerdere deskundige sprekers ons mee tijdens korte en langere presentaties, gaan zij in gesprek met de zaal en volgt een afsluitend panelgesprek.

Tanja Braun, gespreksleider en journalist;

Merlijn Twaalfhoven, componist en theatermaker;

Laura Menenti, hoofd van het bureau van Mariëtte Hamer;

Christien Oudshorn, deskundige ‘Deep Democracy’.

Praktisch

Locatie: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum
Tijden: inloop 10:00, start 10:30