Goed nieuws voor alle kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland! Vanaf 1 januari 2017 is er een gezamenlijke richtlijn beeldende kunst voor kunstenaarshonoraria. Op 21 februari wordt de honorariumrichtlijn officieel gepresenteerd.

Als je als kunstenaar jouw werk tentoonstelt (zonder verkoopdoel) kun je vanaf nu een beroep doen op de honorariumrichtlijn. De richtlijn biedt een handvat om tot betere betalingen voor kunstenaars te komen door een checklist contracten en een tabel met vergoedingsbedragen.

Het Mondriaanfonds stelt toepassing van de regeling in beginsel verplicht als er subsidie voor een tentoonstelling wordt aangevraagd. Ook biedt het Mondriaanfonds (tijdelijk) een bijdrageregeling, waarbij instellingen een deel van de kosten van toepassing van de regeling gesubsidieerd kunnen krijgen.

Komend jaar gaan we de ervaringen monitoren over vrijwillige toepassing van de regeling om de regeling waar nodig bij te kunnen sturen. In die zin is de honorariumrichtlijn een eerste stap, maar wel een hele belangrijke! De Kunstenbond is één van de initiatiefnemers van deze nieuwe richtlijn. Instellingen kunnen onder voorwaarden een bijdrage krijgen om de (meer)kosten van het kunstenaarshonorarium te dragen. Bespreek dit met je opdrachtgever. Op 21 februari wordt de honorariumrichtlijn officieel gepresenteerd.

Tip: Gebruik de rekentool en de checklist om een passende vergoeding te bepalen.