De verhoging van het btw-tarief naar 21%, weliswaar een indirecte maatregel, gaat werkenden in de sector namelijk hard treffen. Het publiek gaat dit voelen in de portemonnee en zal cultuurbezoek nu sneller laten zitten. Optredens, boeken, muziek, kunst kijken en kopen wordt fors duurder. Dat gaat niet alleen ten koste van het publiek, maar ook van toegankelijkheid, programmering en talentontwikkeling. Voor werkenden in de culturele en creatieve sector staan inkomen, werkgelegenheid en bestaanszekerheid daardoor op de tocht. 

Wat nog niet concreet is, en nog bovenop het verhoogde btw-tarief komt: een heel pakket van zogenaamde “taakstellende bezuinigingen”. Dat wil zeggen: bezuinigingen die nader in te vullen zijn door uitwerking van de hoofdlijnen en een komend kabinet, zoals een bezuiniging van 1 miljard euro op subsidies in het algemeen. Daarnaast zijn er in het akkoord bezuinigingen opgenomen op bijvoorbeeld wetenschap, specifieke gemeentelijke uitkeringen, internationalisering, bijstellingen in het onderwijs en subsidieprogramma’s als School en Omgeving. De hoek waarin deze bezuinigingen gezocht worden leidt ertoe dat ook de culturele en creatieve sector geraakt wordt. 

Kortom: de vrijheid van expressie, kunst en wetenschap komt weer onder druk te staan. Net als ons toekomstig verdienvermogen. Met dit pakket schiet de politiek zich in eigen voet. Geen directe bezuiniging op cultuur – op de btw na – is dus minder goed nieuws dan het misschien lijkt. 

Sluit je aan!
Als vakbond van de cultuursector vecht de Kunstenbond voor jouw belangen. In Den Haag, aan de onderhandeltafel bij werkgevers, en samen met jou. Sluit je daarom aan, want samen staan we sterker.

5 redenen om lid te worden

1.Hoe groter, hoe meer impact

In je eentje krijg je weinig voor elkaar. Maar samen kunnen we ons hard maken voor een sterkere creatieve sector. Met een eerlijk inkomen voor alle werkenden, zzp en loondienst.

2.Samen behartigen we je belang beter

We praten met werkgevers, opdrachtgevers en overheden over structurele oplossingen, lokaal en in de politiek. Zo komen we na een lobby van jaren eindelijk dichterbij minimumtarieven voor zzp’ers.

3.We zorgen voor collectieve afspraken

Goede collectieve afspraken zijn, zeker als je in de culturele en creatieve sector werkt. Dat is elke keer weer maatwerk: voor een danser is een omscholingsregeling belangrijk, voor een muzikant een instrumentenverzekering. We sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgevers.

4.We bieden je JURIDISCHE HULP als dat nodig is

Maakt iemand inbreuk op je auteursrecht? Ben je in een arbeidsconflict terechtgekomen? We hebben juristen in dienst die gespecialiseerd zijn in alle juridische aspecten van het creatieve vak. Zij begeleiden je met raad en daad, zodat je er niet alleen voor staat.

5.We geven je antwoord op al je vragen

Soms loop je tegen vragen aan waar je het antwoord niet meteen op weet. Wij helpen je op weg met praktische tools, een juridische helpdesk en een ploeg door de wol geverfde belangenbehartigers en juristen die met je meedenken.