In dit rapport kun je lezen op welke manier de middelen uit het Sociaalfonds Nederlandse Podia zijn besteed aan scholing en coaching van werknemers in de Nederlandse podium sector.

Ook lees je ervaringsverhalen van werknemers die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden tot (om)scholing en coaching.

Namens de Kunstenbond hebben Pepijn ten Kate en Daniël Suijkerland zitting in het fonds.

Het Sociaal Fonds Nederlandse Podia (SFNP) is opgericht in 2003. Oorspronkelijk werd het fonds opgericht in het kader van de wet financiering kinderopvang. Werkgevers en werknemers legden geld opzij om de kinderopvang voor werknemers te faciliteren. Een aantal jaren geleden wijzigde de wet en verloor het fonds haar primaire functie. Het nog resterende vermogen werd gebruikt voor opleiding en coaching trajecten voor werknemers in het kader van het Sectorplan Cultuur. Download het hele rapport.