Het financiële noodpakket van 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector van minister Van Engelshoven is onvoldoende. Dat vinden oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en de SP. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher (PvdA) pleitte daarom gisteren in de Tweede Kamer voor een extra investering van 700 miljoen euro.

Asscher noemt het ‘een morele verplichting aan de sector die niet alleen de samenleving kleurt, maar ook economisch van groot belang is’. De PvdA lanceerde eerder al de actie Red de Cultuur.

De voorgestelde extra noodsteun ten tijde van de coronacrisis is gericht op huurcompensatie, innovatie, niet-gesubsidieerde bedrijven én werkenden. Asscher diende daarom samen met GroenLinks en de SP een viertal amendementen in die worden besproken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, die traditiegetrouw plaatsvindt in juni of juli. Op 27 juni vergadert de Tweede Kamer over de voorjaarsnota, waarna eventuele begrotingswijzigingen kunnen worden goedgekeurd.

Eerder nam de Tweede Kamer een motie van Rob Jetten (D66) aan om ‘alles op alles te zetten om de culturele sector te redden’ en kwam er een aanvullende begroting van 300 miljoen die vooral gericht is op het Rijksgesubsidieerde deel van de cultuursector.

Pleidooi voor 700 miljoen erbij

In de voorstellen pleit Asscher voor de volgende begrotingswijzigingen:

  1. 280 miljoen voor een regeling voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector.
  2. 20 miljoen voor het gemeentefonds ter compensatie voor het kwijtschelden van de huur aan culturele instellingen.
  3. 200 miljoen voor een innovatiefonds die instellingen de financiële ruimte biedt om te experimenteren met nieuwe verdienmodellen.
  4. 200 miljoen voor een regeling om de grote groep freelancers en zzp’ers (naar schatting 30.000) in de sector waarvan de inkomstenstroom als gevolg van de coronacrisis is opgedroogd en die niet in aanmerking komen voor de huidige generieke regelingen Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), omdat zij om uiteenlopende reden niet aan de criteria voldoen. Ook zij moeten een uitkering ontvangen op basis van ten minste het sociaal minimum.

 

Resultaten lobby

In de aanloop naar deze amendementen spraken de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond intensief met leden van de Tweede Kamer. Tijdens die gesprekken is veel overleg geweest over de vele zzp’ers en freelancers in de cultuur die geen aanspraak kunnen maken op bestaande steunmaatregelen en die dus buiten de boot vallen. Dat is goed zichtbaar in de voorstellen die PvdA, GroenLinks en de SP nu indienen. De behandeling daarvan wordt een belangrijk moment voor iedereen in de culturele en creatieve sector. Wel of geen extra noodsteun. Het is goed dat veel pijnpunten voor zzp’ers en freelancers in de cultuur zijn gehoord door de Tweede Kamer, maar uiteindelijk moet op 27 juni een meerderheid van partijen voor deze voorstellen van drie oppositiepartijen stemmen. Lukt dat niet, dan mag de kiezer daarover op 17 maart 2021 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een oordeel vellen.

Tekst Michiel Jongewaard
Beeld poster: Maarten Bel