Troonrede 

Warme woorden voor cultuur in de troonrede. Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur, bijvoorbeeld met de Cultuurkaart voor jongeren. Aldus sprak de Koning. 

Bestaanszekerheid is een belangrijk politiek thema. De Koning kondigde een pakket aan van ongeveer 2 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen. Ook wil het kabinet doorgaan met de uitvoering van de arbeidsmarktplannen. Dat betekent ook doorpakken met fair pay.  

Versterken positie culturele en creatieve professional 

Een gezonde arbeidsmarkt is essentieel voor Nederland. OCW wil stappen blijven zetten op weg naar betere arbeidsvoorwaarden en een eerlijke beloning, onder andere door  toe te werken naar fair pay en collectieve afspraken. In 2024 zal extra inzet plaatsvinden op de arbeidsmarktagenda (€ 24,3 miljoen voor de totale arbeidsmarktagenda, waarvan € 19,1 miljoen coalitieakkoordmiddelen). Hiermee worden via de ketentafels en de andere programma’s van Platform ACCT, betere arbeidsvoorwaarden, eerlijke beloning, persoonlijke ontwikkeling en een veilige werkomgeving met een duurzame beroepspraktijk gestimuleerd. Daarnaast wordt de Regeling kunstenaarshonorarium van het Mondriaan Fonds verlengd, waarmee kunstinstellingen een tegemoetkoming ontvangen voor het betalen van het kunstenaarshonorarium. Sociale veiligheid blijft ook hoog op de agenda staan.

Lage btw-tarief wordt niet verhoogd 

Het lage btw-tarief cultuur van 9% wordt niet verhoogd. De Kunstenbond heeft hier flink voor gelobbyd. Eerder dit jaar doken plannen op om het lage tarief te verhogen of zelfs af te schaffen. Afschaffing zou een bezuiniging van 1 miljard euro betekenen. Het bedrag dat met de lage btw is gemoeid is net zoveel als de cultuurbegroting van OCW.

Ga met ons in gesprek

Wat betekenen deze plannen voor werkenden in de culturele en creatieve sector? Daarover gaan we graag met onze leden in gesprek op tijdens een online bijeenkomst op vrijdag 22 september van 10:00-11:00 uur. Meld je aan!

Wat staat er in de cultuurbegroting van volgend jaar? Welke gevolgen hebben de verkiezingen voor de basisinfrastructuur 2025-​2028? En wat zijn de gevolgen voor werkenden in de culturele en creatieve sector zelf? Welke punten of ideeën wil je meegegeven aan de Kunstenbond voor de lobby? Over deze onderwerpen praten we je bij. Meld je aan om je eigen ervaringen te kunnen delen en uitwisselen.

Je kunt je aanmelden vóór aanstaande donderdag 21 september om 10:00 uur. Wij sturen vlak voordat de sessie begint een link naar je e-​mailadres waarop je kunt deelnemen op je computer of smartphone. Je hoeft van te voren geen account aan te maken om deel te nemen.

Kunstenbondcollega’s Ronald Gijsbertsen (directeur), Peter van den Bunder (belangenbehartiger beeldende kunst & zzp’ers), Klaartje Wouters en Evelien Stoffels (marketing en communicatie) schuiven online aan. Daarnaast natuurlijk leden van de Kunstenbond die net als jij willen meepraten over dit onderwerp.