Op de foto: Peter van den Bunder, belangenbehartiger van de Kunstenbond, om de tafel met de Tweede Kamer

Dat passie gewaardeerd moet worden, daar zijn wij het allemaal wel over eens. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat je dit ook voelt in je portemonnee?

Woensdag 25 april waren de vertegenwoordigers uit de sector en volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer bijeen om te praten over de positie van de kunstenaar op de arbeidsmarkt. 

De Kunstenbond informeert de kamer 

Kunstenaars en kunstinstellingen hebben de leden van de Tweede Kamer bijgepraat over de arbeidsmarktpositie van de kunstenaar. De Kunstenbond was hierbij.

We horen veel schrijnende situaties van kunstenaars die, ondanks hard werken en succesvolle resultaten, niet rond kunnen komen of een onzekere toekomst tegemoet gaan. Deze verhalen tekenen we op uit een poll die de Kunstenbond onder creatieven heeft uitgezet en waar veel reacties op kwamen. Veelal zijn de verhalen anoniem, iets wat tekenend maar ook jammer is. Want zolang ‘men’ niet realiseert dat deze situatieschets ook toepasbaar is op artiesten die met grote successen op hun naam, wordt het probleem gebagatelisseerd. 

Een van de sectorvertegenwoordigers die in de Kamer sprak is theatermaker en schrijver Anoek Nuyens. In haar brief aan de Kamer praat ze openhartig over deze kwestie. Lees de brief van Anoek Nuyens hier.  

"Geslaagde kunstenaars, met een ongeslaagd loon. Deze vreemde paradoxale situatie is de norm aan het worden in de theatersector." ~ Anoek Nuyens in haar brief aan de Tweede Kamer
Plannen maken is een goed begin, maar niet het halve werk

De verhalen van de makers maken indruk in de Kamer. De Kamerleden willen ermee verder en dat is een goed begin. Maar met plannen alleen komen we er niet, we willen het voelen in waardering en in onze portemonnee. De Kunstenbond zorgt er continu voor dat de culturele sector hoog op de Haagse agenda staat. Dit geldt ook voor de arbeidsmarktagenda, wat voor veel creatieven nog een ver-van-mijn-bed-show lijkt.

Voor een gezonde sector zijn echte veranderingen nodig. Hierin volgen we de lijn van het rapport “Passie gewaardeerd” dat de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur vorig jaar gepresenteerd hebben. Daarmee adviseren ze politiek en culturele sector over de stappen die nodig zijn om een sterke sector te realiseren. Wil je voor je verder leest meer weten over dit rapport? Lees dan dit artikel eens, of kijk hieronder een geanimeerde uitleg.

Nu moeten we doorpakken! 

Op 30 mei gaat de Tweede Kamer in debat met de minister over deze kwestie. Het is nu zaak dat we zowel de minister als de volksvertegewoordiging de komende weken sturen in hun voorbereiding op dit debat. Zo kunnen we echte stappen gaan maken, naar een echte verandering in de waardering van kunst. De Kunstenbond doet dit in de lobby, waarvan we jou op de hoogte houden.

En jij kunt ook wat doen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Het is heel belangrijk om je uit te spreken. Alleen dan leggen we de omvang van het probleem bloot. Jouw verhalen doen ons echt wat en met jouw verhalen doen wij ook echt wat. 

Wordt vervolgd…