Kunstenbond en de Creatieve Coalitie hebben polls uitgezet bij de achterban en daarmee in kaart gebracht dat de generieke overheidssteun de mensen in onze sector in deze coronacrisis nauwelijks helpt. Resultaten van de polls zijn vervolgens door de Boekmanstichting met andere onderzoeken over de sector gebundeld. Hieruit volgt een feitelijke analyse die de situatie pijnlijk blootlegt.

 

Doorlopende strijd  
Voor de Kunstenbond was al heel vroeg in de crisis duidelijk dat een groot deel van de mensen in de cultuursector aan het kortste eind trekt. Kunstenbond opende direct een hotline met Den Haag en zit sindsdien bovenop de materie. We doen dit in samenwerking met onze partners in de Creatieve Coalitie om samen, met alle werkenden in de sector, nog sterker te staan. Met kleine aanpassingen aan de noodmaatregelen komt de regering ons tegemoet, maar echte grote stappen die werkenden in de sector ondersteunen blijven tot nu toe uit.

Voorafgaand onderzoek
Eerdere onderzoeken uitgezet door de Kunstenbond en haar partners in de Creatieve Coalitie hebben al een beeld geschetst van de dramatische situatie in de creatieve en culturele sector. De verschillende polls (TOZO/TOGS poll over de directe aansluiting van deze regelingen op zzp’ers in de creatieve en culturele sector, onderzoek naar huurders van broedplaatsen, survey on stage over de situatie in de podiumkunsten) lieten een eenduidig, zorgelijk beeld zien.


Pijnlijke analyse
De Boekmanstichting heeft de resultaten van onze polls gecombineerd met resultaten van andere, eigen en regionale, enquêtes. Hun onderzoek getiteld ‘De werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars’ legt de dramatische situatie in de sector bloot. De verdeling van het steunpakket van 300 miljoen euro, dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie OCW om de sector door de crisis heen te helpen, wordt niet ingezet op de plekken waar de grootste gaten vallen. Voor de Kunstenbond was dit al duidelijk, maar wordt nogmaals bevestigd door dit onderzoek. De aanname dat financiële steun aan de grote (reeds rijksgesubsidieerde) instellingen door druppelt naar de mensen die in de sector werken blijkt niet te kloppen. Er is maatwerk nodig, en snel.

Lees het artikel ‘de werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars’ van de Boekmanstichting hier.