Tijdens de persconferentie van 25 januari 2022 werden versoepelingen voor cultuur aangekondigd. Maar in hoeverre werken deze versoepelend? Die extra uren openingstijd snijden maar weinig hout. Perspectief voor de nachtcultuur en de festivals blijft volledig uit. Passende compensatie voor gederfde inkomsten wordt beloofd, maar is nog niet concreet. Hoe zit het met de compensatie van freelancers voor de bijna twee jaar dat zij een beroepsverbod opgelegd kregen?

Weer aanpassen aan nieuwe beperkingen

Het feit dat er weer wat meer mogelijk is in de sector, is fijn en belangrijk. Maar voor veel mensen en organisaties is de gedeeltelijke heropening net zo goed een bron van zorgen. Weer aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid, weer slechts een beperkt aantal bezoekers binnen. Hoewel sluiten om 22 uur allicht beter is dan 20 uur of 17 uur, past het tijdstip niet goed aan bij de normale gang van zaken. De 1,5 meter in de zaal met CTB beperkt de zaalcapaciteit enorm. Programmering moet worden aangepast en het feit dat alles tegelijkertijd sluit, brengt weer andere veiligheidsrisico’s met zich mee. De Kunstenbond en de Taskforce culturele en creatieve sector zien dan ook liever dat de gedeeltelijke opening anders wordt ingestoken. Bijvoorbeeld dat programma’s mogen doordraaien, maar dat de bar om 22 uur sluit. En het verlies aan zaalcapaciteit moet worden gecompenseerd.

 

Langere termijn perspectief mist nog steeds

Wanneer er een einde komt aan beperkingen, is nog maar de vraag. De nachtcultuur en de festivals vallen nog steeds helemaal buiten de versoepelingen. Als er niet binnen twee weken perspectief op heropening komt, volgen er acties, heeft de organisatie van UnmuteUs aangekondigd.

Het kabinet belooft dat er begin februari een lange termijnstrategie komt met betrekking tot heropening van de cultuursector. Met de taskforce culturele en creatieve sector hebben we een opening en herstelplan bij hen neergelegd. Perspectief en voorspelbaarheid is hard nodig voor de vele organisaties die na twee jaar nauwelijks inkomsten, echt licht aan het einde van de tunnel nodig hebben. Freelancers in de sector hebben zwaar te lijden onder hun perspectiefloze opdrachtgevers. Alleen last minute boekingen, lage garantiesommen, niet doorbetalen bij annulering, en voor hen ontbreekt enige toegang tot coronasteun.

De breedgedragen acties van vorige week ten spijt, al met al zijn de versoepelingen eerder een zoethouder dan een duurzame verbetering voor onze zwaar getroffen sector. De Kunstenbond is strijdbaar, wij willen passende steun en eerlijke behandeling van werkenden in de cultuursector.

Compensatie gederfde inkomsten freelancers

Wij zetten ons in voor boter bij de vis. Het kabinet heeft toezegging gedaan dat gederfde inkomsten passend gecompenseerd worden. Het is echter nog onduidelijk hoe, wanneer en voor wie. Onze strijd voor een betere verdeling van noodsteun, waar freelancers wel via trickle-down in meedelen, heeft tot nu toe slechts geleid tot mooie woorden van opdrachtgevers. Daden blijven voor alsnog veelal uit, hoewel een kentering in sommige sectoren na veel duwen en trekken van de Kunstenbond al zichtbaar is. De gesprekken over trickle-down blijven gaande, onder andere via Platform ACCT. De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie blijven zich inzetten tot de noodsteun echt bij de drijvende kracht van de sector; de freelancers, terechtkomt.
Uit de tussentijdse resultaten van het inkomensonderzoek dat we met de Creatieve Coalitie doen, bleek bovendien al dat de gemiste inkomsten daarbij lang niet altijd uit het gesubsidieerde circuit komen. Terwijl daar wel het beleid op wordt gericht. Een mismatch dus.

 

Vangnetregeling freelancers

Wij blijven pleiten voor een vangnetregeling die freelancers compenseert voor gemiste inkomsten. De manier waarop een grote groep werkenden misgrijpt op alle vormen van noodsteun is onacceptabel. Er moet een passende compensatie komen. Die bal ligt nu bij Staatssecretaris Uslu en het kabinet.

Volg de Kunstenbond ook hier