Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil volgend jaar starten met een pensioenvoorziening voor zzp’ers in de culturele sector. Een experimenteerwet van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daarvoor ruimte bieden.

Voor het eerst kondigt een groot pensioenfonds een eigen voorziening aan voor zzp’ers. In het Financieele Dagblad zegt directeur Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW): “Wij willen al langer pensioen kunnen bieden aan mensen in onze sector die dat nu niet opbouwen. Het is niet gelukt om daarover afspraken te maken in het pensioenakkoord. Toen dachten we: dan gaan we nu zelf. Voor ons is dit een potentiële opstap naar het aanbieden van pensioen voor iedereen in ons verzorgingsgebied.’

Het is de bedoeling dat zzp’ers bij PFZW een pensioenpremie van 3 procent van hun omzet betalen. Opdrachtgevers dragen dan ook 3 procent bij.

Samenwerking PFZW en Kunstenbond

De Kunstenbond is intensief betrokken bij het tot stand komen van de pilot van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Pepijn ten Kate van de Kunstenbond: “Het product dat we hebben ontwikkeld, is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de zelfstandigen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector.”

Voor veel problemen die zelfstandigen weerhouden om te sparen voor later, is een oplossing bedacht. Ten Kate: “Daarbij moet je denken aan een wisselend inkomen, de bijdrage van de opdrachtgever, flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid, transparantie en voldoende keuzemogelijkheden. Het product moet natuurlijk gaandeweg worden geperfectioneerd.”

“Deze pensioenvoorziening kan ertoe bijdragen dat veel zzp’ers in de culturele en creatieve sector toch besluiten iets te doen aan pensioenopbouw, zodat zij later niet alleen afhankelijk zullen zijn van een AOW of financiële ondersteuning vanuit de overheid.”

In een interview in het magazine van de Pensioenfederatie legt Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie, uit hoe deze eerste pensioenvoorziening eruit gaat zien.