Zoals ieder verkiezingsjaar schrijven wij in de Muziekwereld (het blad van Kunstenbond/Ntb en VCTN) voor onze leden een samenvatting van de plannen rond kunst, cultuur, media en auteursrechten in de belangrijkste verkiezingsprogramma’s. Vooruitlopend op het uitkomen van het magazine Muziekwereld eind volgende week publiceren wij het overzicht hier voor.