In aanloop naar het voorlopig laatste debat in de Tweede Kamer over corona & cultuur (zomerreces is aanstaande) stuurden we met de Creatieve Coalitie een brief aan de Kamerleden om opnieuw aandacht te vragen voor de positie van zzp’ers, freelancers en flexibele werkers in de cultuursector.

Ook met de Taskforce Culturele en Creatieve sector, waar we met de Creatieve Coalitie de werkenden in de sector in vertegenwoordigen, stuurden we een brief aan de Kamerleden ter voorbereiding op het debat van maandag. “Alle goede intenties van het kabinet ten spijt bereiken de generieke steunmaatregelen deze creatieve professionals onvoldoende. Fair chain en fair share met betrekking tot de noodsteun moeten in de keten worden besproken. Wij vragen de Tweede Kamer erop toe te zien dat zoveel mogelijk middelen uit de noodsteun in de keten ten goede komen aan de zzp’ers.”

Na verwarrende uitspraken van de minister, het onderzoeksrapport van Boekman en klinkende adviezen van de Raad voor Cultuur en de SER, zijn de argumenten voor politiek ingrijpen prangender dan ooit.